Türk Dünyasındaki Gelişmeler Sempozyumu Sona Erdi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve El-Farabî Adına Kazak Millî Üniversitesi iş birliğiyle 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen 20. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası’ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Türkistan coğrafyasını derinden etkileyen siyasî, ekonomik, kültürel değişim ve dönüşümlerin konuşulduğu sempozyumda, özellikle I. Dünya Savaşı’na giden süreç, savaş ve savaş sonrası dönem gelişmeleri başta olmak üzere I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan iç çatışmaların akabinde bölgede hâkim güç haline gelen SSCB, sosyalist ideolojinin rakibi olarak gördüğü geleneksel yönetim, üretim ve toplumsal örgütlenme biçimlerini tamamen değiştirerek nasıl yeni bir şekil vermeye çalıştığı bilimsel olarak ele alındı.

Sempozyumda, Sovyetleştirme politikaları çerçevesinde geliştirilen uygulamaların yarattığı sosyo-ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere ortaya çıkan etki ve değişimler, Türk toplulukları açısından masaya yatırıldı. 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar bölgede meydana gelen, tarihî, kültürel, ekonomik, siyasî, askerî değişim ve gelişmeler ve bunların sonuçları muhtelif açılardan ele alınarak, bölgede gerek büyük güçler ve gerekse bölgesel güçler arasındaki rekabet ve etkileşimin nasıl ortaya çıktığı, bunun bölgeye nasıl yansıdığı ve bölgeye etkilerinin ne olduğunu farklı bakış açılarıyla ortaya konuldu. Böylece Doğu Avrupa’dan Uzak Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada varlığını sürdürmekte olan Türk topluluklarının siyasî, iktisadî,  kültürel ve diğer pek çok bakımdan geçirdikleri değişim süreci bütüncül bir bakış açısı ve disiplinler arası yaklaşımla karşılaştırmalı bir yöntem çerçevesinde değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz’ın da açılışa katılarak selamlama konuşması yaptığı sempozyumda Türkiye ve diğer ülkelerden 45 bilim insanı, bildirilerini sundu.