Türk Tarih Kurumu’nun Düzenlediği  “Karadeniz’de Millî Mücadele Konferansları” Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen “Karadeniz’de Millî Mücadele Konferansları” nın ilki, 2 Mayıs 2018 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.   

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarında, Karadeniz’in Milli Mücadele’de oynadığı rol ve tarih bilincinin önemi vurgulandı.

“Karadeniz Milli Mücadele’de Anadolu’nun kalbidir”

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, gerçekleştirdiği açış konuşmasında,  Milli Mücadele’ye en köklü kahramanlarını ve en fazla şehidi veren Karadeniz bölgesinin, Milli Mücadele’de “Anadolu’nun kalbi”  olduğunu söyledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise tarih bilmenin önemine değindiği konuşmasında,  gerek Milli Mücadele Döneminde neler yaşandığını, gerekse o dönemlerden itibaren Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlayabilmek için tarihi iyi bilmek gerektiğini dile getirdi. Konuşmasına, uluslararası camiada güçlü olmak için gizli kalmış gerçekleri belgeleriyle ortaya koyan Türk Tarih Kurumu’na teşekkür ederek başlayan Samsun Valisi Osman Kaymak ise gerçek mağdur Türk milleti olduğu halde, başka bazı uluslararası yapıların yürüttüğü propaganda faaliyetleriyle tarihi gerçekleri görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bunu engellemek için tarihi iyi okumak gerektiğine dikkat çeken Vali Kaymak, tarih bilincini aşıladığı için Türk Tarih Kurumu’nun çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık tarafından Samsun Valisi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü’ne hediyeleri takdim edildikten sonra Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan yönetiminde, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu ve Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut’un konuşmacı olduğu konferansa geçildi.

Prof. Dr. Güray Kırpık, 1815 Viyana Kongresi’nden Milli Mücadele’ye kadar olan süreç hakkında kısa bir değerlendirme yaparak başladığı sunumunda, Yunanistan’ın bağımsızlığını aldıktan sonra başladığı dernekçilik faaliyetlerine değindi.  Pontusçuluk hareketinin sınırlarını ve hedeflerini haritalarla açıklayan Prof. Dr. Kırpık, Rumların sözde “soykırım” iddialarını dayandırdıkları 1957 tarihli bir hatırattan örnek vererek bölgedeki Müslüman ahalinin yaşadıkları hakkında hiçbir bilgi vermeyen bu tür kaynakların tamamen propaganda amaçlı olduğunu, Pontus politikasının da diplomatik amaç taşıyan bir kurgu olduğunu dile getirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, konuşmasında Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a hareket ettiği 16 Mayıs 1919’a kadar olan süreç hakkında bilgi verdikten sonra, Mustafa Kemal Paşa’nın bölgedeki mücadelesine değindi. Prof. Dr. Akbulut, 19 Mayıs tarihinde Samsun’a çıktıktan sonra burada bir hafta kalan Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a gönderdiği telgrafta, Rum çetecilerinin faaliyetlerine hala devam ettiğini bildirdiğine dikkat çekti.