Türk Tarih Kurumu’nun Düzenlediği “Karadeniz’de Millî Mücadele Konferansları” Trabzon’da Gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen “Karadeniz’de Millî Mücadele Konferansları” nın ikincisi, 3 Mayıs Perşembe günü Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Trabzon’da düzenlendi.    

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz ’ün konuşmacı olduğu etkinlikte, Karadeniz’de yürütülen Milli Mücadele içinde Trabzon’un yeri ve Pontus soykırımı iddiaları konuşuldu.

Konferans öncesinde Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarında,  Milli Mücadele’nin başlangıcının 100. yılına yaklaşılan günlerde düzenlenen konferans serisinin, mücadeleye dair zihinleri berrak tutmaya  katkı sağlaması temennisi dile getirildi.

Gerçekleştirdiği açış konuşmasında, düzenlenen konferansların Milli Mücadele’nin başlangıç zemininin nasıl oluştuğunu, mücadeleyi yürüten kadroların nelerle baş etmek zorunda kaldığını ve sonraki kuşaklara nasıl bir Türkiye bıraktıklarını anlamaya yardımcı olacağını dile getiren Prof. Dr. Öksüz, Türk Tarih Kurumunun bu bakımdan çok değerli bir etkinlik düzenlediğini ifade etti.

Türk Tarih Kurum Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Türk Milleti’nin istiklal mücadelesinde bir milat olarak anılan 19 Mayıs 1919’un, Yunanistan tarafından sözde soykırım günü olarak ilan edilmesine dikkat çektiği açış konuşmasında, soykırım iddialarının,  bugün takip edilmesi gereken önemli bir mesele olduğunu dile getirdi. Belli mihrakların güney illerimizle ilgili de benzeri iddialar ortaya atmak üzere çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Kırpık, bu önemli konun konuşulacağı konferansa ev sahipliği yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

“Pontus Soykırımı İddiaları Çarpıtmaya Dayanıyor”

Ardından, Rumların Anadolu topraklarını da içerisine alan coğrafya idealleri doğrultusunda yürüttükleri faaliyetlere ve bu faaliyetlere karşı yürütülen Milli Mücadele’ye dair bir sunum yapan Prof. Dr. Kırpık, Rumların Pontusçu çalışmalar yürütmek üzere Filik-i Eterya’yı kurdukları 1814’ten bu yana, tahrife dayanan bir tarihçilik üzerinden toplumları ve siyaseti inşa etme gayretlerine giriştiklerini belirtti.  Milli Mücadele sırasında, Rumların bu doğrultudaki çalışmalarına karşı başarılı bir şekilde mücadele yürütüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Kırpık, Rumların Anadolu’ya dair paylaşım haritalarının, Karadeniz’de yürütülen Milli Mücadele’nin haritaları olarak okunabileceğini dile getirdi.

Pontusçuların Osmanlı nüfus verileriyle çelişen, ikincil kaynaklara dayanan ve kendi içerisinde de tutarsız belgelere dayandırdıkları iddialarını bugün dünyanın farklı ülkelerinde kabul ettirmek istediklerini belirten Prof. Dr. Kırpık, Yunanistan meclisinin Pontus soykırımı iddialarını tanıdığı 1994’den bu yana yüzlerce ülkede kurulan Pontus derneklerinin 19 Mayıs günlerinde Pontus Soykırımı anma günleri düzenlediğini dile getirdi.

 “Trabzon Milli Mücadele’nin Lojistik Merkezidir”

Ardından, Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Milli Mücadele’ye Trabzon’dan Sağlanan Destekler başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Trabzon’un Milli Mücadele’nin ateşleyici noktalarından olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öksüz, Trabzon’da mücadelenin halka anlatılması için çıkarılan yayınlarla, mücadele refleksinin güçlü tutulduğunu kaydetti.  Trabzon’da çıkartılan İstikbal gazetesinin Trabzon’da teşekkül etmekte olan Müdâfaa-i Hukuk hareketinin yayın organı olarak çalıştığını dile getiren Prof. Dr. Öksüz, şehrin mücadeleye önemli bir lojistik destek de sağladığını ifade etti.

Sovyetlerden gelen silahların batıya intikalinin Trabzon üzerinden yapıldığını belirten Prof. Dr. Öksüz, Bu destekler olmadan batı cephesinde yürütülen mücadelenin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Milli Mücadele sırasında Faik Ahmet Barutçu, Topal Osman gibi isimlerin çok değerli destekler verdiğini söyleyen Prof. Dr. Öksüz, bunun yanında kentte kurulan Trabzon İdman Cemiyeti gibi Milli Mücadele yanlısı kuruluşların, mücadelenin toplumsal tabana dayanmasında etkili olduğunu kaydetti.

“Anadolu Çok Pahalı Bir Coğrafyadır”

Toplantının sonunda Anadolu toprakları üzerinde yapılan paylaşım planlarına dair değerlendirme yapan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, pek çok irrasyonel tasarıya konu olan Anadolu’nun, “çok pahalı” bir coğrafya olduğunu ifade etti.  Tarih içerisinde Anadolu’daki hâkimiyeti tam olarak bin yıla dayanmış tek milletin Türkler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turan, Türk Milleti’nin bu hâkimiyeti sağlamak için ağır bedeller ödediğini ve zorlu mücadelelerin ardından ayağa kalkmasını bildiğini ifade etti.