‘Uluslararası Tarih Müfredatı Çalıştayı’ Başladı.

Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Tarih Müfredatı Çalıştay’ı, Kurumun konferans salonunda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, soyut bir kavram olan tarih bilincinin önemini ve gerekliliğini anlatmanın çok kolay olmadığına dikkat çekti.

Tarihin “ezberci tarihçilik”, “resmi tarihçilik” gibi olumsuz sıfatlarla anılmasının, günümüz tarihçiliğinin yeni bir sorunu haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Turan, tarihin yalan söyleyemeyeceğini, direktif alamayacağını, yalan işin içine girdiğinde yapılan işin tarih olmaktan çıkarak başka bir şeye dönüştüğünü dile getirdi.

Tarihin, toplumsal yaşamın devamı için topluma hayatta kalma bilinci kazandırmak, insan, ahlak, hukuk, vatan gibi değerleri edindirmek, toplumsal tecrübeyi geleceğe taşımak gibi üç önemli amacı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Turan, bu nedenle tarihçilerin çok önemli bir iş yapmakta olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Refik Turan’ın konuşmasının ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Penelope Harnett, Doç. Dr. Cevdet Kırpık ve Dr. Dean Smart’ın konuşmacı olarak yer aldığı açılış oturumuna geçildi.

“Tarih bir toplumun serencamının tespitidir.”

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “19. Asır Türkiye’de ve Dış Devletlerde Tarih Eğitimi Mukayesesi” başlıklı konuşmasında beşeriyetin tarihten beklediği şeyin, ibret almak olduğunu belirtti ve hayatın nasıl yaşanması ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğine dair bilginin tarihten sağlandığını dile getirdi.

 “Hiç şüphe yok ki tarihten öğrenilen şey, geçmiş merakını temellendirmek, geleceği tayin eden bir araç olarak değil de, toplumun serencamını,  kimliğini tespit için kullanmaktır.” diyen Prof. Dr. Ortaylı, tarihin bu işlevinin geçmişi tahrif etmekte kullanıldığına da dikkat çekti.

“Modern dünyanın babası olarak gösterilen eski Yunan medeniyetinden başlayarak historiography tahrif vasıtalarından birisi olarak kullanılmıştır” diyen Prof. Dr. Ortaylı, mitolojide de tarihte de değişimler yapıldığını ve bunun modern dünyadaki geçmiş arama, geçmişi şekillendirme konusundaki sahtekârlığın ilk adımı olduğunu dile getirdi.  

Sonrasında söz alan Doç. Dr. Cevdet Kırpık, Türkiye’de tarih eğitiminin sorunlarına değinirken, etkinliğe İngiltere’den katılan Prof. Penelope Harnet ve Dr. Dean Smart, İngiltere’de ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde okutulan ders içeriklerinin belirlenme sürecine ve bu süreçte öne çıkarılan değerlere değindi.

Üç gün boyunca tarih müfredatının bütün boyutlarıyla ele alınacağı etkinlik,  8 Kasım Çarşamba günü sonuç raporunun kaleme alınmasıyla sona erecek