Burs almaya hak kazananlar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Başkanlıklarınca 9-11 Aralık 2013 tarihlerinde burs mülakatları gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sonucunda Atatürk Araştırma Merkezinden burs almaya hak kazanan olmamıştır. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan burs almaya hak kazananlar aşağıdaki listede yer almaktadır.

Bursiyer adaylarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Türk Dil Kurumu Başarı Listesi
Türk Tarih Kurumu Başarı Listesi

Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Burs adaylığının kesinleşmesi için, adayların aşağıda yer alan belgeleri 02/01/2014 tarihinden itibaren 10 gün içinde burs almaya hak kazandığı Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir.

Ayrıca, adayların ilgili belgeleri http://burs.ayk.gov.tr adresindeki Elektronik Evrak Yükleme Sistemine yüklemesi gerekmektedir.

Elektronik Evrak Yükleme Sistemine erişmek için http://burs.ayk.gov. adresine tıklayınız.

Söz konusu belgelerin sisteme yüklenmediği, ilgili Kurumlara zamanında ulaşmadığı veya gerekli niteliklerin taşınmadığının tespit edildiği durumlarda burs işlemlerini tamamlamak mümkün olmayacak; bursiyer adaylığı iptal edilmiş sayılacaktır.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu için Gerekli Belgeler

 1. 4 adet vesikalık fotoğraf
 2. Adli sicil kaydı
 3. Lisans/yüksek lisans veya eşdeğerli öğretim diplomasının aslı veya kurumca onaylı örneği
 4. Bitirdiği kurumun lisans / yüksek lisans ortalamasını gösteren resmi transkriptlerinin aslı veya kurumca onaylı örneği
 5. Lisans, yüksek lisans veya eşdeğerli öğretim diplomasının aslı veya kurumca onaylı örneği
 6. Lisans/yüksek lisans ortalamasını gösteren transkriptlerin aslı veya kurumca onaylı örneği
 7. Yüksek lisans, doktora veya bunlara eşdeğer seviyede öğrenci olduğunu belirten belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği
 8. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı
 9. YDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi

Doktora Sonrası Araştırma Bursu için Gerekli Belgeler

 1. 4 adet vesikalık fotoğraf
 2. Adli Sicil Kaydı
 3. Doktora veya eşdeğerli öğretim diplomasının aslı veya kurumca onaylı örneği
 4. Bitirdiği doktora programının not ortalamasını gösteren transkriptlerin aslı veya kurumca onaylı örneği
 5. YDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi
 6. Araştırmacı kamu görevlisi ise çalıştığı kurumdan tam zamanlı izinli sayılacağına dair belge
 7. Araştırma yaptığı/yapacağı alanla ilgili projenin bir örneği