Lisansüstü ve Doktora Sonrası Burs Almaya Hak Kazananlar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 24/12/2015 tarihli ve 713/2 sayılı kararı ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından 23 Kasım – 3 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen burs mülakatları neticesinde lisansüstü ve doktora sonrası araştırma bursu almaya hak kazananların listesi aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.

Burs Almaya Hak Kazananlar

Burs almaya hak kazananlar, 15/01/2016 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifreleriyle Elektronik Evrak Yükleme sistemine yükleyecek ve yükledikleri bütün belgelerin onaylı suretlerini şahsen veya posta ile burs almaya hak kazandığı Kuruma ulaştıracaklardır. Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılacak ve inceleme sonucunda yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybedeceklerdir.

Sisteme yüklenecek ve Kuruma teslim edilecek belgeler:

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
a) Adli sicil beyanı,
b) Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans diplomasının onaylı örneği,
c) Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği,
d) Öğrenci işlerinden son bir ay içerisinde aldığı lisansüstü veya bunlara eş değer öğretim programına kayıt tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci belgesinin aslı,
e) ALES sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı,
f) Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
g) Araştırma görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge.

Doktora Sonrası Araştırma Bursu
a) Adli sicil beyanı,
b) Doktora veya eş değerli öğretim diplomasının onaylı örneği,
c) Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
d) Araştırma yaptığı/yapacağı alanla ilgili projesinin bir örneği,
e) Çalışmakta olanlar için, burs süresi boyunca çalıştıkları kurumdan izinli sayılacaklarına dair belge.

Yukarıda istenilen belgeler, aslı gösterilmek şartıyla burs almaya hak kazanılan Kurum tarafından onaylanabilir.

30.12.2015