Sürekli İşçi Alımına İlişkin Noter Kurası Sonucu

Sürekli İşçi Alımına İlişkin Noter Kurası Sonucu Belirlenen Asıl ve Yedek Aday Listesi İle Öncelikliler Listesi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere boş bulunan sürekli işçi kadrolarına, giriş sınavı ile personel alınmasına ilişkin Ankara 57. Noterliğince gerçekleştirilen noter kurası sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylara ait listeler aşağıdadır.

Aşağıda yer alan öncelikliler listesindeki başvuru sayısı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “İşe Göndermede Öncelikli Olanlar” başlıklı 5. Maddesinde yazılı şartları taşıyanlardan, anılan Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen açık iş sayısının 4 katından az olması sebebiyle, kura çekim işlemine gerek kalmaksızın öncelikli olarak başvuranların tamamı sözlü sınava alınacaklardır.

Kura Sonucu Belirlenen Asil Adayların ve Önceliklilerin Listeleri

1) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Güvenlik Görevlisi Asil Adaylar ve Öncelikliler Listesi

2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Temizlik Görevlisi Asil Adaylar ve Öncelikliler Listesi

3) Türk Tarih Kurumu Temizlik Görevlisi Asil Adaylar ve Öncelikliler Listesi

 

Kura Sonucu Belirlenen Yedek Adayların Listeleri

1) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Güvenlik Görevlisi Yedek Aday Listesi

2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Temizlik Görevlisi Yedek Aday Listesi

3) Türk Tarih Kurumu Temizlik Görevlisi Yedek Aday Listesi

Kura çekimi sonucunda belirlenen ASIL ADAYLAR aşağıdaki istenilen belgeleri 11-13 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00 – 18:00) içerisinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2.kat, Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi No: 19 Balgat – Çankaya / ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Kurumumuzca teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer alan adayların isim listesi, daha sonra Kurumumuz internet sitesinde (www.ayk.gov.tr) sözlü sınav tarihi ile birlikte ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

Güvenlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü (4 Ekim 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan; anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf. (Bir tanesi beyan formuna yapıştırılacak)

d) Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) Fotopisi

e) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgileri Belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)

f) Adli Sicil Durum Belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)

g) Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik Şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir)

ğ) SGK hizmet dökümü belgesi. (Hizmet döküm belgesi kare kodlu olacaktır)

h) Beyan formu

Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az İlköğretim öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,

c) İki adet vesikalık fotoğraf (Bir tanesi beyan formuna yapıştırılacak).

ç) Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) Fotokopisi

d) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgileri Belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)

e) Adli Sicil Durum Belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)

f) Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik Şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir)

g) SGK hizmet dökümü belgesi. (Hizmet döküm belgesi kare kodlu olacaktır)

ğ) Beyan formu