Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı (sözlü) Duyurusu

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddenin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de belirtilen hükümler çerçevesinde, Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalışanlardan, sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerine ilişkin başvuruları kabul edilerek sınava girmeye hak kazananlara ilişkin liste aşağıda gösterilmiştir.

Sınav (sözlü), 08/03/2018 Perşembe günü saat 10:00’da Yüksek Kurum Başkanlığı’nda yapılacaktır.

Sıra No

Adı Soyadı

Çalıştığı Kurum

1

Ahmet KILINÇ Yüksek Kurum

2

Ali İhsan ÜNER Yüksek Kurum

3

Bahri ŞAHİN Yüksek Kurum

4

Bülent DÜZEN Yüksek Kurum

5

Dursun KÖYÜSTÜ Yüksek Kurum

6

Hakan ATALAY Yüksek Kurum

7

Halil ERKOÇ Yüksek Kurum

8

Levent CEBECİ Yüksek Kurum

9

Sabri GÜNEŞ Yüksek Kurum

10

Selim CAN Yüksek Kurum

11

Sümmani KARAKAŞOĞLU Yüksek Kurum

12

Yusuf YÜCEL Yüksek Kurum

13

Ayhan EVSEN Yüksek Kurum

14

Doğan YEDİPARMAK Yüksek Kurum

15

Kenan DOĞAN Yüksek Kurum

16

Kenan UZUN Yüksek Kurum

17

Sinan CANER Yüksek Kurum

18

Nezahat Aylin YÜKSEL Yüksek Kurum

19

Yaşar ÖZATA Yüksek Kurum

20

Adem TUNÇBİLEK Atatürk Araştırma Merkezi

21

İbrahim ÖZCAN Atatürk Araştırma Merkezi

22

Murat İLHAN Atatürk Araştırma Merkezi

23

Pınar AYDIN Atatürk Araştırma Merkezi

24

Rıza ÇEKİÇ Atatürk Araştırma Merkezi

25

Şule TAŞCI Atatürk Araştırma Merkezi

26

Atilla İSDEK Atatürk Kültür Merkezi

27

Feyzullah YÜKSEL Atatürk Kültür Merkezi

28

Hacer SEVDİ Atatürk Kültür Merkezi

29

Murat ORAN Atatürk Kültür Merkezi

30

Mustafa ERYURT Atatürk Kültür Merkezi

31

Özer KILINÇ Atatürk Kültür Merkezi

32

Uğur BOZDEMİR Atatürk Kültür Merkezi