Yeterlik Sınavı (Yazılı) Duyurusu

Yüksek Kurum bünyesinde yer alan Kurumlarda görev yapan Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarının uzmanlaşma süreci kapsamında Yeterlik Sınavı (Yazılı) 04.05.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav yeri ve sınava ilişkin diğer hususlar Yüksek Kurumun genel ağ sayfasından ilan edilecektir.

İlgililere, ilanen duyurulur.