Yeterlik Sınavı (Yazılı) Sonucu

Yüksek Kurum Uzman Yardımcıları için gerçekleştirilen Yüksek Kurum Uzmanlığı Yeterlik Sınavı (yazılı) sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Sınava ilişkin itirazı olanların, 5 (beş) gün içerisinde Yüksek Kurum Başkanlığına müracaat etmeleri rica olunur.