Yüksek Kurum Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu

Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumlarda görev yapan Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarına yönelik gerçekleştirilen Yüksek Kurum Uzmanlığı Yeterlik Sınav sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Yüksek Kurum Uzmanlığı Yönetmeliğinin 24. Maddesinin dördüncü fıkrası “Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.” hükmünü amir olup, başarısız olan Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarına ikinci sınav hakkı verilecektir.

Sıra No Adı-Soyadı Kurumu Yeterlik Sınavı
Nihai Başarı Durumu
1 İsmail EREN Yüksek Kurum BAŞARILI
2 Ömer Faruk BOZKURT Yüksek Kurum BAŞARILI
3 Yunus KARADUMAN Yüksek Kurum BAŞARILI
4 Fazilet Fatma YEŞİLBAŞ Yüksek Kurum BAŞARILI
5 Akif ARSLAN TTK BAŞARILI
6 Ayşe Bedir AKÇELİK TTK BAŞARILI
7 Ayşenur ŞENEL TTK BAŞARILI
8 Aytaç YÜRÜKÇÜ TTK BAŞARISIZ
9 Birkan SOYKAN TTK BAŞARILI
10 Mustafa SİPAHİ TTK BAŞARISIZ
11 Selda KARABEYOĞLU TTK BAŞARILI
12 Selin Adile EREN TTK BAŞARILI
13 Şükrü ÇAVUŞ TTK BAŞARILI
14 Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU TTK BAŞARILI
15 Yasin ARIK TTK BAŞARISIZ
16 Yunus PUSTU TTK BAŞARILI
17 Aynur YAVUZ AKENGİN ATAM BAŞARILI
18 Merve UĞUR ATAM BAŞARILI
19 Duygu TÜRKER ÇELİK ATAM BAŞARILI
20 Erdem ÜNLEN ATAM BAŞARILI
21 Murat SAYGIN ATAM BAŞARILI
22 Hasan Ali ÇETİN AKM BAŞARISIZ
23 Murat Altan ERİK AKM BAŞARILI
24 Oya ÖZSAVAŞ AKM BAŞARILI
25 Semih TOPSAKAL TDK BAŞARILI
26 Serdar KARACA TDK BAŞARILI
27 Ekrem BEYAZ TDK BAŞARILI
28 İrem Işıl ALTUN TDK BAŞARILI
29 Kadir UZUN TDK BAŞARILI