Yüksek Kurum Uzmanlığı Yeterlik Sınavı(Yazılı) Duyurusu

Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumlarda görev yapan Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarından tez savunmasında başarılı olanların Yeterlik Sınavının yazılı kısmı 25.02.2017 tarihinde, saat 10.30’da Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde(TODAİE) gerçekleştirilecektir.

İlgililere, ilanen duyulur.

Sınav Konuları

Sınava Katılacaklar Listesi