2022 yılı Öncelikli Proje Konuları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ile bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel araştırma projeleri yapmak ve yaptırmak, desteklemek, eşgüdüm sağlamak görevlerini Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen amaç ve görevleri doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kapsamlı projeler için başvurular Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez yapılmaktadır.

Bu bağlamda, Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlar tarafından görev alanları çerçevesinde 2022 yılı proje başvuru dönemlerinde öncelikli olarak desteklenecek projeler için belirlenen konular şunlardır:

1. Balkanlarda Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Çalışmaları
2. Dünyada Atatürk, Türk ve Türkiye Algısı
3. Dünya Siyasetinde Ermeni Lobileri
4. Ege Adalarında Türk İzleri
5. Göç ve Güvenlik
6. Kıbrıs Meselesi
7. Kuzey ve Batı Afrika’da Osmanlı – Türk izleri
8. Osmanlı/Türk Kültürel Varlığına Yönelik Uygulamalar
9. Pontus İddialarının Dünü ve Bugünü
10. Tüm Yönleriyle Ermeni Meselesi
11. Türk Dünyasında Milli Tarih Yazımı/Öğretimi ve Milli Bilinç
12. Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Kaynaklı Sorunlar
13. Yakın Dönem Batı Trakya Türkleri Tarihi
14. Yakın Dönem Irak Türkleri Tarihi
15. Yakın Dönem Kırım Tatar Türkleri Tarihi
16. Yakın Dönem Suriye Türkleri Tarihi