“Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu” Sona Erdi

Türk Tarih Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri iş birliğiyle 24-25 Nisan’da Ankara’da “Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu” düzenlendi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve Kurum Başkanımız Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Kudüs’te Hristiyan Mezhep ve Milletlerin İdaresi” isimli kitabı takdim ettiği sempozyumun açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan birer konuşma yaptılar.

“Arşivi olmayan devletin şah damarı kesilmiştir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açış konuşmasında, “Bir insanın şah damarı kesildiğinde durumu neyse, arşivleri olmayan bir devlet de aynı durumdadır. Şayet ömrünü arşivlerde çalışarak geçiren bilim insanlarımız, araştırmacılarımız olmasaydı bugün pek çok konuda ne söyleyeceğimizi, ne yapacağımızı bilmez durumda kalırdık.” dedi.

Arşivler konusunda yaptıkları çalışmalara da değinen Erdoğan, “Bugüne kadar Osmanlı arşivlerinde yürütülen çalışmalarla 31 milyon belge ve 275 bin defter tasnif edilmiştir. Cumhuriyet arşivinde bulunan 40 milyon belgenin dörtte biri ile 117 bin defterin dörtte üçü tasnif edilmiş durumdadır.” ifadelerini kullandı.

“Arşivler sayesinde gerçekleri haykırıyoruz”

Arşivlerimizin, Ermeni meselesindeki rolüne de değinen Erdoğan, “Arşivlerimiz sayesinde tüm dünyaya göğsümüzü gererek gerçekleri haykırdığımız tartışmalardan biri de hatta en önemlisi de Ermeni meselesidir.” dedi. Türkiye’yi Ermeni meselesi üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyenlerin yüzlerine her fırsatta kanlı geçmişlerini çarpmak mecburiyetinde olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan yine haykırıyorum, ekranları başında izleyenler ve tüm dünya şunu bilmeli: Biz arşivleri sonuna kadar açtık. Ermeniler, varsa arşiviniz siz de açın. Tüm dünya, üçüncü ülkeler varsa arşivlerinizi açın, getirin.” ifadelerini kullandı.

“Arşiv güçlü devletin göstergesidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından bir konuşma yapan Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, arşivlerin devlet olmanın en güçlü göstergelerinden birisi olduğuna dikkat çekerek gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet arşivinin muazzam bir belge hazinesi olduğunu ifade etti. Tarihin ancak arşivler sayesinde doğru yazılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Ünal, Osmanlı’nın muazzam arşiv mirası olmasaydı, günümüzde Batılıların Osmanlı’ya dair oluşturmaya çalıştıkları algının tarihî doğrular olarak kabul edilebileceğine işaret etti.

“Arşiv hazinesine dayanarak dünyada verilemeyecek hesap yoktur”

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, tarih ve arşivin, toplum ve devletin hafızası, bilgi birikimi, kendini bilme kaynağı, bir sorunu çözme anahtarı ve milletin kimliği olduğunu belirterek “Günümüzde dayatılan Ermeni iddiaları da dâhil olmak üzere arşiv hazinesine dayanarak dünyada verilemeyecek hesap yoktur. Bir gün bu isnat ve iddialar Türk tarih ve arşiv çalışmalarıyla çürümeye mahkûmdur.” dedi.

“Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu”

İki gün boyunca arşivci, akademisyen ve uzmanların katılımıyla bilgi ve belge yönetimi alanında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığı sempozyumda, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti arşiv birikiminin, çağın gereklerine uygun olarak geliştirilmesi hedefine yönelik öneriler dile getirildi. Sempozyumda ayrıca, “Türkiye arşivlerinde e-dönüşüm süreci”, “Endüstri 4.0 uygulamalarının arşiv çalışmalarına yansımaları”, “arşivlerin eğitim işlevi” ve “arşiv gereçlerinin bakım ve muhafazası” gibi konular da tartışıldı.