‘Dil Bilgisi Kitapları’ Sergisi Ziyarete Açıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) ile Türk Dil Kurumu (TDK) öncülüğünde başlatılan 2017 Türk Dili Yılı çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Eylül ayındaki “Tarih Boyunca Türkçe Sözlükler Sergisi”nden sonra, şimdi de TDK ve Millî Kütüphane Başkanlığı iş birliğiyle “Dil Bilgisi Kitapları Sergisi” ziyarete açıldı. Millî Kütüphane Başkanlığı binasındaki sergide bir kısmı TDK yayını olmak üzere yüzün üzerinde dil bilgisi kitabı sergileniyor.

Türkiye Türkçesi Grameri: Şekil Bilgisi kitabının yazarı Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ’ın şeref misafiri olduğu serginin açış konuşmalarını AYK Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN ve Millî Kütüphane Başkanı Zülfi TOMAN yaptı.

AYK Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS: “Türkçeyle ilgili yapılacak bütün çalışmaları 80 milyon vatandaşımızın desteklemesi gerekir.”

2017 Türk Dili Yılı’nda yalnızca Türkçenin karşılaştığı meselelere değinmek istemediklerini belirten Prof. Dr. Derya ÖRS, kültürümüzün ve dilimizin güzelliklerini göstermek için çeşitli sergiler düzenlediklerini ifade etti. Sözlüklerin ve dil bilgisi kitaplarının Türkçenin tarihî seyrini görmek için mühim kaynaklar olduğunu söyleyen ÖRS; edebiyat tarihleri, klasik Türk şiiri ve çağdaş Türk şiiri üzerine de sergi açacaklarını söyledi. ÖRS, Türkçe çalışmalarını 80 milyonu oluşturan her bir ferdin desteklemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN: “Kâşgarlı’dan önce, Orhon ve Şine Usu yazıtlarından sonra da gramerler yazıldı.”

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Türk dil bilgisi kitaplarının tarihçesinden söz ettiği konuşmasında Kâşgarlı Mahmud ve Cemâl el-Karşî’nin elde bulunmayan dil bilgisi kitaplarından önce de Uygur kitaplarında Türkçenin dil bilgisi hakkında bilgilerin olduğunu söyledi.

Millî Kütüphane Başkanı Zülfi TOMAN: “Dil, ülkelerin kendisini muhafaza etme araçlarının en önemlilerinden biridir.”

Zülfi TOMAN konuşmasında ülkelerin kültürlerini gelecek nesillere taşıyacak olan aracın dil olduğuna işaret etti. Osmanlı devletinin hâkimiyeti altına aldığı topraklarda hiçbir zaman dil dayatmacılığı yapmadığını kaydeden TOMAN, aynı bölgelere daha sonra gelen milletlerin kendi dillerini dayatmaları neticesinde yerli kültürün sekteye uğradığını ifade etti.

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: “Türk dili konusunda yalnızca edebiyatçılar, dilciler, tarihçiler değil herkes bilinçli olmalıdır.”

Gazetelerdeki metinleri kullanılan yabancı kelimelerden ötürü anlamakta zorlandığını ve “Acaba bu yazar ne demek istedi?” diye sormadan edemediğini belirten KORKMAZ, Türkçenin bir dönüm noktasında olduğunu söyledi. Bu durumun Türkçenin tarihî gelişme seyrinde tıkanıklar meydana getirdiğini ifade eden KORKMAZ, dil konusunda yalnızca kültürle uğraşanların değil herkesin bilinçli olması gerektiğini belirtti.

Sergi 18-22 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.