“Geçmişten Günümüze Türkiye Hindistan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu” yapıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlardan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Jawaharlal Nehru University ortaklığıyla hazırlanan “Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu” (The International Symposium on India And Turkey: Past And Emerging Ties) 26-27 Mart 2015 tarihlerinde Jawaharlal Nehru Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve birçok akademisyenin katılımıyla gerçekleşen sempozyumda onur konuğu Türkiye Cumhuriyeti Yeni Delhi Büyükelçisi Doç. Dr. Burak Akçapar; devletlerarası ve halklar arası düzeyde Türk-Hint ilişkileri üzerine düşüncelerini aktararak dünya sisteminde iki güçlü ülke olarak temayüz eden Türkiye ve Hindistan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Coğrafi olarak bize çok uzak olmakla birlikte manevi, kültürel ve tarihi anlamda aslında bize çok yakın olan ülkelerden birisi olduğunu ifade eden Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ise; iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin önemini vurgulayarak konuşmasını tamamladı ve ardından Sempozyum Düzenleme Komitesindeki akademisyenlere hediyelerini takdim etti.

Daha sonra iki salonda eş zamanlı oturumlarla iki gün süren Sempozyum süresince Türk akademisyenler tarafından 29; Hindistan’ın farklı üniversitelerinden katılan akademisyenler tarafından ise 15 olmak üzere toplam 44 bilimsel tebliğ sunuldu.

Sempozyumun öneminden ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine katkısından bahseden kapanış programı onur konuğu Hindistan Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi Genel Müdür Rahul Chhabra’nın ardından JNU Batı Asya Çalışmaları Merkezinden Prof. Aftab Kamal Pasha ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan tarafından Sempozyumun değerlendirilmesi yapılarak program son buldu.

Türk Tarih Kurumunun ilgili haberi