Nizâmülmülk Doğumunun Bininci Yılında Konya’da Anıldı.

Selçuklu Veziri Nizâmülmülk,  doğumunun bininci yılı münasebetiyle Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen bir panelle anıldı.

‘Selçuklu Devlet Adamı Nizâmülmülk ve Nizâmiye  Medreseleri’ başlığıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Ali Hacıgökmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Panelin açış konuşmalarını gerçekleştiren Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, “Bir insanı bin yıl sonra konuşuyorsak o insan artık ölümsüzleşmiştir. Bu anlamda bizim tarihimizde nice büyük devlet adamı var. Mutlaka geçmişimizi tanımak durumundayız. Çünkü zaferlerimiz olduğu kadar yenilgilerimiz de var. Tarihten ibret alarak inşallah ülkemizi güzel, aydın yarınlara taşımak için çalışmak, üretmek bir arada yaşama kültürümüzü geliştirmek durumundayız. Bu anlamda Selçuklu Devleti de kendi coğrafyasında bir arada yaşattığı pek çok dili, dini, etnik topluluklarıyla önemli bir tecrübedir. Bundan da yararlanmak gerektiğini düşünüyorum” derken Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Kağan Karabulut, Selçuklu’nun başkenti Konya’da Selçuklu tarihinin yaşatılmasının önemine ve bu doğrultudaki çalışmalara değindi.

Açış konuşmalarının ardından başlayan panelde konuşan Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kesik, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Erkan Göksu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ocak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Selçuklu Devleti’ne 30 yıl vezirlik yapan Nizâmülmülk’ün yönetim anlayışına ve onun büyük eserleri olan Nizâmiye  Medreseleri ile Siyâsetname’ye dair değerlendirmelerde bulundular.