Türkçe Divanlar Sergisi Ziyarete Açıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu öncülüğünde başlatılan 2017 Türk Dili Yılı çalışmaları kapsamında düzenlenen “Türkçe Divanlar Sergisi” 24.01.2018 tarihinde  ziyarete açıldı.

Serginin açış konuşmalarını Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN ve Millî Kütüphane Başkan Yardımcısı Mehmet Emin FİDAN yaptı.

Serginin açış konuşmasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, Türkçenin uzun bir geçmişi olduğunu söyledi. Sergide on dördüncü yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar yaklaşık yüz divanın sergilendiğini ve divanların eski harfli ve yeni harfli hâllerinin birlikte sunulduğunu belirtti. Tezkirecilik geleneğinin geçmişine değinen ÖRS, tezkirelerde Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Irak, Azerbaycan ve Kafkasya gibi Osmanlı Türkçesinin kullanıldığı coğrafyadan 3200 şairin adının geçtiğini ve bu sergi için seçilen eserlerin deryada katre olduğunu söyledi. Divan şiirinin hikmet şiiri olduğuna işaret eden ÖRS, sergide Hoca Ahmed-i Yesevî’den Edirneli Ahmed Bâdî’ye uzanan bir yelpazede eserlerin yer aldığını vurguladı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Türk Dil Kurumu olarak dördüncü sergiyi dil tarihimizin büyük bir dilimini oluşturan divanlara ayırdıklarını söyledi. Bu sergiyle divan sahibi şairlerin, dönemlerindeki yaşayan dilin temsilcileri olarak eserlerinin sergilendiğini belirtti. İç Asya’dan Balkanlara uzanan coğrafyadan yüz kadar şairin eserinin seçildiğini ve eserlerin eski yazılı ve yeni yazıya aktarılmış hâlini aynı anda sergileyerek geçmiş ve geleceğin bir arada görülmesini hedefledikleri söyledi.

 

Millî Kütüphane Başkan Yardımcısı Mehmet Emin FİDAN, konuşmasında Gaspralı İsmail’in “Dilde, fikirde, işte birlik.” sözünü hatırlatarak müşterek faaliyetlerin, ortak paydada buluşmanın dil ve kültürümüze daha geniş bir şekilde hizmet etme fırsatı sunduğunu belirtti.

Türk Dil Kurumu ve Millî Kütüphane Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen sergi 26 Ocak, saat 17.00’ye kadar ziyarete açık kalacaktır.