Yüksek Kurum Sayfaları 5 Yabancı Dilde Yayında

Yüksek Kurum ve bağlı Kurumları yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Kurumlarımızın uluslararasılaşması öncelikli hedeflerimizdendir. Bugün, Yüksek Kurumun genel ağ sayfalarının 5 yabancı dilde yayına geçmesini bu kapsamda değerlendiriyor, başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU
Yüksek Kurum Başkanı