Bilimsel Toplantılar

KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, PANELLER, KONFERANSLAR

2876 sayılı Kanunla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna verilen Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk dilini ve Türk tarihini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak görevlerinin yerine getirilmesinde Kurumumuz tarafından ülke çapında düzenlenen konferanslar, sempozyumlar, paneller, diğer bilimsel toplantılar ve uluslararası kongreler çok önemli bir yer tutmaktadır.

1984 yılından bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ile 1985 yılından beri bağlı kuruluşlar tarafından dört yılda bir dönüşümlü olarak düzenlenen çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamının katıldığı uluslararası büyük kongreler gerçekleştirilmiştir.