Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği, Yüksek Kurum ve Kurumlara yönelik olarak, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevler bir hukuk müşaviri, şef ve bir bilgisayar işletmeni tarafından yerine getirilmektedir.