Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu

Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumlarda açık bulunan ekli listede unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen kadrolar için görevde…