Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Türk Dil Kurumu Başkanı

Göreve başlama tarihi 07.03.2012

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski (Genel) Türk Dili Bilim Dalında Çinggis Kağan Tarihi Çevirisi. Giriş, Metin, Çeviri, Notlar, Sözlük ve Dizin adlı tez ile doktor olmuştur. 1983-1990 yıllarında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde önce araştırma görevlisi, sonra öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 1987-1989 arasında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Macaristan’da Lóránd Eötvös Üniversitesi Türk Dili Kürsüsünde Türkçe okutmanı olarak görevlendirilmiştir. Aynı sürede Szeged József Attila Üniversitesi Altayistik Kürsüsünde çalışmış ve derslere devam etmiştir. 1989’de Marmara Üniversitesindeki görevine dönmüş, 1994-1999 arasında yardımcı doçent unvanıyla öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 1998’de doçent olmuştur. 1998’de Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyeliğine getirilmiştir. 2000-2002 yıllarında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı sürede Sosyal Bilimler Bölümü başkanlığını yürütmüştür. Yurda döndüğünde bölümüne bölüm başkanı olarak tayin edilmiş, doçent temsilcisi olarak fakülte yönetim kurulunda görev almıştır. 2003-2012 arası Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2010 Şubat 25-Temmuz 11 tarihlerinde Pekin Minzu Üniversitesi Uygur dili ve edebiyatı fakültesinde Karahanlıca, Harezmce ve İslam kültürü ve dilinin Uygur diline tesiri konularında yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir.

2012 Mart’ının 7’sinde Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevine başlamıştır.

6 Mart 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan üçlü kararname ile Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevine getirilmiştir.