XIX. TÜRK TARİH KONGRESİ

XIX. TÜRK TARİH KONGRESİ

3-7 EKİM 2022, ANKARA
Türk ve Türkiye tarihine dair özgün bildirilerin sunulduğu Türk Tarih Kongrelerinin ilki 1932 yılında, Türk Tarih Kurumu kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün riyasetinde başlatılmıştır. Bu önemli tarihî kongrelere eklenecek olan XIX. Türk Tarih Kongresi 3-7 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Türk ve Türkiye tarihi ile ilgili ilmî araştırmaları değerlendirmek ve sonuçlarını yaymak amacına matuf olarak başlatılan Türk Tarih Kongreleri, bugün kendi alanında ve dünya çapında en saygın toplantılardan sayılmaktadır.

1932 ve 1937 tarihli I. ve II. Türk Tarih Kongrelerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk bizzat yer almış, Kongreyi yakından takip etmiştir. Sonraki kongrelerde de Cumhurbaşkanlarımız İsmet İnönü, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Turgut Özal ve Süleyman Demirel Türk Tarih Kongrelerini kendi himayelerine almış; farklı dönemlerde Başbakanlarımız ve Bakanlarımız ile devlet erkânı Kongrelere teşrif etmişlerdir.

İlk düzenlendiği tarihten günümüze Türk ve Türkiye tarihine dair kıymetli bilgilerin sunulduğu Türk Tarih Kongrelerinde, yurt içi ve yurt dışından en yetkin akademisyenler yer almış, dünyanın saygın tarih kuruluşları da bilimsel katkılarını sunmuşlardır. Kongre esnasında oluşan ilmî müzakere ortamı ve Kongrelerin ardından sunulan bildirilerin kitaplaştırılması, Türk Tarih Kongrelerinin tarihimiz ve tarihçilik açısından kalıcı bir yer edinmesini sağlamıştır.

Türk Tarih Kongresi, sunulan bildirilerin özgünlüğü ve yapılan başvurularda aranan ölçütler bakımından tarih alanında ülkemizin ve dünyanın en muteber bilimsel toplantıları arasındadır. Dört yılda bir gerçekleştirilen Türk Tarih Kongresi, uluslararası katılım itibarıyla da ülkemizin önde gelen bilimsel toplantılarındandır. Kongrede sunulan bildiriler ışığında Türk ve Türkiye tarihine ait sorunlar, olgular ve meseleler orijinal tarihî kaynaklara başvurularak tartışılmakta ve aydınlatılmaktadır.

3-7 Ekim 2022 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenecek XIX. Türk Tarih Kongresinde aşağıda belirtilen alanlarda bildiriler sunulacaktır.