Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 4 Eseri Okuyucuyla Buluşturdu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, yayınlarını okuyucularla buluşturmaya devam ediyor.

Dr. Öğr. Üyesi Nursel GÜLCÜ tarafından hazırlanan “Antalya Halkevi ve Faaliyetleri (1932-1951)” adlı eserde, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte açılan halkevlerinin kuruluşundan; II. Dünya Savaşı ile kapatılmasına kadar geçen süreç ele alınıyor. Üç bölümden oluşan kitap bu süreci Antalya Halkevi özelinde inceliyor.

Türk Siyasal Hayatında Nihat Erim” Dr. Ahmet GÜLEN’in kaleme aldığı eser, biyografik bir çalışma olma özelliği taşıyor. Eser de siyaset dünyasında aktif olarak bulunduğu 1945-1977 yılları arasında önemli olayların içinde yer alan, iki kez Bakanlık ve Başbakanlık yapmış bir politikacı olan Nihat Erim’in siyasi kariyeri inceleniyor. Milletvekili seçildiği 1945 yılından Başbakanlıktan ayrıldığı 1972 yılına kadar yaklaşık çeyrek asır siyaset alanında yer alan Erim, aynı zamanda Türkiye’nin yakın tarih dönem politik tarihini anlamamıza yardımcı oluyor.

Türkiye ile Amerika arasında bir dönem krize sebep olan haşhaş ekim krizini Nuray OKUMUŞ, “Türk-Amerikan İlişkilerinde Haşhaş Ekimi Krizi (1968-1975)” adlı eserinde ele alıyor. Okumuş, eserinde Türk-Amerikan ilişkileri çerçevesinde 1968-1975 yılları arasında yoğun diplomatik-siyasi müzakerelere konu edilen haşhaş ekiminin yasaklanması ve yeniden üretimine başlanması sürecini anlatmaktadır. Kitapta, konuyu inceleyen diğer çalışmalardan farklı olarak kriz yönetimi/analizi kavram ve yöntemlerine dayanarak süreci ve karar alıcıların liderlik özelliklerini lider psikolojileri üzerinden haşhaş ekimi meselesine nasıl yaklaştıkları analiz edilmiştir.

Prof. Dr. Zeki ÇEVİK tarafından kaleme alınan “Millî Mücadele’de “Müdafaa-i Hukuk’tan Halk Fırkası’na” Geçiş (1918-1923)” başlıklı çalışmada, Müdafaa-i Hukuk ve Kuva-yı Millîye ile ulaşılan zafer sonunda hareketin partileşmeye dönüşmesine kadar geçen süreç belgeler ışığında değerlendirilmiş ve incelenmiştir.