Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Beş Eserini Okurları İle Yeniden Buluşturdu

Bilim Tarihinde Türkler

Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN tarafından kaleme alınan Bilim Tarihinde Türkler adını taşıyan bu çalışma, bilim tarihinin içerdiği olgu ve olaylarda Türklerin bilimsel başarılarını, rolünü ve yerini konu almaktadır. Çeşitli çağlarda Türk bilginlerin yapmış oldukları bilimsel çalışmalar, eğitim kurumları, bilim hamileri ve Türk yöneticilerin bilim insanlarını ve araştırma kurumlarını nasıl destekledikleri saf bilimsel çalışmanın değeri ve buna yapmış oldukları katkılar anlatılmaktadır.

Atatürk Kültür Merkezi tarafından 2. baskısı yapılan bu kitapta yazar, Atatürk’ün bilimi ve rasyonel düşünceyi yaygınlaştırmak için çaba harcadığı ülkemizde, özellikle genç okuyucuya bu kitabın ilham ve öz güven sağlamasını diler.

Türk Halk Müziği El Kitabı I Terimler Sözlüğü

Dr. Mehmet ÖZBEK tarafından gerek saha araştırmaları ve gerekse derleme çalışmaları ile kaynak eserlerden yararlanılarak hazırlanan Türk Halk Müziği El Kitabı I Terimler Sözlüğü’nün önemi, değeri ve gerekliliği giderek artmış 3. tekrar baskısı yapılmıştır. Türk halk müziğimizin terminolojisi konusunda müzik eğitim ve öğretiminde terim kargaşasının giderilmesi, dillerde dolaşan yaygın yanlış bilinen terimlerin doğru tanımının verilmesi, ortak bir terminolojinin oluşturulmasına katkısı tartışılmaz bu kaynak eser ilgililerin istifadesine sunulmuştur.

Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı-1 Atatürk ve Bilim

Bilim Tarihi’ni ülkemizde akademik bir disiplin haline getiren Kurucu Başkanımız Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın Külliyatı’nın 9 makaleden oluşan birinci cildi ikinci baskısıyla bilim ve kültür dünyasının ilgisine sunulmuştur.

Bu makalelerinde yazar, bir devlet adamı kimliğiyle Atatürk’ün yapmış olduğu devrimlerin ve uygulamaların, Türk Bilim tarihindeki yerini ve önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı-2 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın Külliyatı’nın ikinci cildi ikinci baskısıyla okura sunulmakta ve ilimin önemi, Atatürk’e duyulan minnet eserde özellikle vurgulanmaktadır. İlmin ve ilmî zihniyetin kamulaştırılmasının en zaruri ihtiyaçlar arasında olması ve sağlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Anadolu’da İlk Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA’nın Anadolu’da İlk Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi başlıklı eseri 2007 yılındaki ikinci baskısının ardından üçüncü baskısıyla yeniden raflardaki yerini aldı. Türk mimarisinin başlangıç ve gelişimine ilgi duyan herkesin keyifle okuyacağı eseri sunmaktan gurur duyuyoruz.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından okura yeniden sunulan beş eser Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor.

Kitapseverler, bu beş eseri https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazamızdan da temin edebilirler.