Nutuk Yeni Baskısıyla Raflarda

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk’un orijinal ve sadeleştirilmiş metnini bir arada sunan “Nutuk-Söylev” adlı eserin 10’uncu baskısını gerçekleştirdi.

Nutuk’un Osmanlıcadan Latin harflerine çevrilmiş orijinal metnini günümüz Türkçesine göre sadeleştirilmiş şekliyle birlikte veren eser; metinde geçen kişiler ve konulara dair çeşitli açıklamaları, dizini, belgeleri ve kronoloji cetvellerini de içeren 4 ciltten oluşuyor.

Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle İsmail Arar, Uluğ İğdemir ve Sami Özerdim tarafından yayına hazırlanan ve Milli Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümünde yeni baskısıyla okurla buluşan eser, İstiklal Harbi’nin bütün aşamalarını ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki siyasi gelişmeleri metnin hem yazarı hem de hatibi olan Atatürk’ün gözünden gelecek kuşaklara anlatması bakımından günümüzde de önemini koruyor.