Türk Tarih Kurumundan Ege Sorunlarına İlişkin Yeni Yayın

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Ege sorunlarına ilişkin merak edilenleri kısa ve öz biçimde açıklayan “Yunanistan Talepleri (Ege Sorunları) Soru ve Cevaplarla” isimli kitabın basımını gerçekleştirdi.

Yunanistan’ın genişlemeci politikalar doğrultusunda ortaya attığı hukuksuz taleplerle şekillenen Ege sorunlarının ortaya çıkışını ve gelişimini irdeleyen eser, Dr. Cihat Yaycı tarafından kaleme alındı.

Soru-cevap formatında hazırlanan eserde, Ege’deki egemenlik meselesi, “Ege Denizi’nin Türkiye açısından önemi nedir?” sorusundan başlanarak kapsamlı olarak ele alındı. Adaların silahlandırılması, kıta sahanlığı, arama kurtarma sorumluluk sahası konularda uyuşmazlıkların ortaya çıkış ve gelişim sürecinin incelendiği eserde, Türkiye’nin gündeminde uzun yıllar kendine yer bulan sorular cevaplandı. Eserde, “Ege’de temel sorunlar ne zaman başladı?”, “Megalo İdea nedir?” , “Yunanistan’ın Ege’de karasularını 1 mil dahi artırmasının etkileri ne olacaktır?”, “Kıyı devletinin kıta sahanlığında yetkileri nelerdir?”, “Ege’de arama kurtarma sorumluluk sahası sorunu nedir?” gibi sorular, herkesin anlayabileceği bir dilde anlatıldı. Uluslararası hukuk organlarının Ege’deki uyuşmazlıklara getirdiği yorumların incelendiği çalışmada, Yunanistan’ın hukuksuz taleplerinin uluslararası hukuk karşısında nasıl çürütülebileceğine ilişkin argümanlara da yer verildi.

Kurumun e-mağazasından ve kitap satış bürolarından satışa sunulan eser için birer takdim yazısı kaleme alan Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Yaşar Hacisalihoğlu ve Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren esere dair şu ifadeleri kullandı:

Prof. Dr. Çağrı ERHAN:

“Cihat Yaycı’nın ‘Yunanistan Talepleri (Ege Sorunları) Soru ve Cevaplarla’ isimli kitabı ile ‘Ege Sorunları’ olarak literatürde ifade edilen ancak, esası itibarıyla Yunanistan’ın kurulduğu günden bu yana Türkiye aleyhine izlediği genişlemeci revizyonist politikaların bir tezahürü olan hukuka aykırı talepleri incelenmektedir. Kitabın, Ege’deki Yunanistan Talepleri ile bu taleplerin tarihçesi ve hukuken nasıl çürütülmesine yönelik herkesin kolayca anlayabileceği görsel materyal ve haritalarla donatılmış bir başucu kitabı olacağı kanaatindeyim.”

Prof. Dr. Erhan AFYONCU:

“Ege veya Türkçe’de kullanılan diğer ismiyle Adalar Denizi gündemimizden hiç düşmüyor. Denizlerde Türkiye’nin haklarını savunmak için yıllardan beri birçok akademik yayın yaparak meselelerimizi dert edinip, kafa yoran Cihat Yaycı, ‘Yunanistan Talepleri (Ege Sorunları) Soru ve Cevaplarla’, isimli son eserinde Ege’deki meseleleri anlatıp, tarihen ve hukuken Türkiye’nin haklarını ve Yunanistan’ın haksız taleplerini bilimsel olarak ele alıp, herkesin anlayabileceği bir dille ortaya koyuyor. Aynı zamanda çokça duyduğumuz ancak fazla bilgi sahibi olmadığımız “EGAYDAAK, karasuları, kıta sahanlığı, FIR limiti, arama kurtarma sorumluluk sahası” gibi terimlerin de ne olduklarını ve günümüzde ne ifade ettiğini anlatıyor. Cihat Yaycı’nın bu eseri Ege meseleleriyle ilgili önemli bir el kitabı olacaktır.”

Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU:

“Yıllardır konuştuğumuz, dert yandığımız, eksikliğiyle yüreğimizi ve zihnimizi sızlatan Ege’deki haklarımızın korunması konusunda bu eser; tıpkı Doğu Akdeniz’deki stratejik, hukuki, ahlaki, siyasi, ekonomik, jeopolitik mücadelemizdeki hassasiyeti taşıyor, bilimsel bir çerçeve çiziyor. Cihat Yaycı’nın kıymetli eseri önemli bir katkı sunuyor, geleceğimize ilişkin ipuçları veriyor, doğru bir stratejik yönetim çerçevesi çiziyor.”

Prof. Dr. Sertaç Hami BAŞEREN:

“Yunan taleplerinin ana kaynağı, 400 yıl Türk egemenliğinde kalan Ege adalarının Osmanlı İmparatorluğu’nun son 10 yılında kaybedilen savaşlar ile büyük devletlerin baskı ve desteği sonucunda Yunanistan’a verilmesi ve bu şekilde açık deniz alanlarının azalarak, Anadolu Yarımadası’nın Ege’den uzaklaştırılmasıdır. Cihat Yaycı tarafından hazırlanan “Yunanistan Talepleri (Ege Sorunları) Soru ve Cevaplarla” isimli bu eser; Ege’deki haksız ve mesnetsiz Yunan taleplerinin nasıl çürütüleceğine yönelik argümanları ihtiva etmesi ve eserin herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek olması nedeniyle oldukça kıymetlidir.”