EDEBİYAT BİLİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ / PROBLEMS AND SOLUTIONS OF THE SCIENCE OF LITERATURE / ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

I. CİLT / VOLUME I / TOM I II. CİLT / VOLUME II / TOM II III. CİLT / VOLUME III / TOM III IV. CİLT / VOLUME IV / TOM IV

I. CİLT / VOLUME I / TOM I – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

ABDULLİNA , Amina- АБДУЛЛИНА, Амина-МИФОПОЭТИКА В РОМАНЕ «ПЛАЧ ДОМБРЫ» А. ХАКИМОВА

AÇIKGÖZ, Nâmık-KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ TENKİD TERİMİ OLARAK “MUHAYYEL”, “PÜR-HAYÂL” VE “HAYÂL-ENGÎZ”

ADIGÜZEL, Sedat-MİRZA FETHALİ AHUNDOV’UN DOĞUNUN AYDINLAMASI VE İLERLEMESİ YOLUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ

AHMETBEKOVA, A. K. – АХМЕТБЕКОВА, А. К.-ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУФИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КАЗАХСТАНЕ

AKGÜN, Adnan-AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE GELENEK

AKMATALİEV A. – АКМАТАЛИЕВ, А.-ТЕМА МАНКУРТИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (Ч. АЙТМАТОВ, А. КЕКИЛЬБАЕВ, Т. ДЖУМАГЕЛЬДИЕВ)

AKSOY, Mustafa-HAMZANÂME ÖRNEĞİNDE UZUN ANLATILARIN EĞİTİCİ İŞLEVİ

AKSU, Cemal-ATTİLA İLHAN’IN ŞİİRLERİNDE KLASİK TÜRK EDEBİYATININ ETKİLERİ

AKTAŞ, R. R.-АКТАШ Р. Р.-TOLISBAEVA, J. J.- ТОЛЫСБАЕВА Ж. Ж.-О ЖАНРОВОМ ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

AKTAŞ, Şerif-EDEBÎ METİNLERİ ÇÖZÜMLEME METODOLOJİSİ VE YAPI-TEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE

ALEEVA, A. H.-АЛЕЕВА, А. Х.-Индия В Татарской Путевой Литературе (Саяхетнамэ ) Xviii Века

ARIK, Şahmurat-LATİFE TEKİN’İN ROMANLARINDA GELENEK

ARNAUT, Tudora (Fedora).-GELİŞME SÜRECİNDE GAGAUZ TÜRKÜLERİNİN TASNİFİ

ARSLAN, Nihayet-HALİT ZİYA’NIN MAİ VE SİYAH ROMANININ FARKLI BİR OKUMASI

ASHUBA, A. E.-АШУБА, А. Е.-АБХАЗО-АДЫГСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

ASLAN, Ferhat-ÂŞIK EDEBİYATI “USTA-ÇIRAK GELENEĞİ” İLE GELENEKSEL OSMANLI TÜRK MÜZİĞİ “MEŞK USÛLÜ”NÜN KARŞILAŞTIRILMASI

AYDIN, Ertuğrul-MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİNDE PSİKOLOJİK GÜÇ

AYDOĞDU, Betül-HAKKI KÂMİL BEŞE’NİN ESERLERİNDE FOLKLORİK UNSURLAR

AYTAÇ, Bedrettin-MİKHAİL NUAYME VE CEMİL MERİÇ’İN DENEMELERİNDE DOĞU-BATI KONUSU

BALCI, Yunus-GASTON BACHELARD’IN ELEŞTİRİ METODU VE SABAHATTİN ALİ’NİN “HASAN BOĞULDU” HİKÂYESİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA DENEMESİ

BAŞ, Selma-TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE POSTMODERNİST EĞİLİMLERE BİR ÖRNEK: NAZAN BEKİROĞLU’NUN NUN MASALLARI

BÖREKÇİ, Muhsine-ATATÜRK’ÜN NUTUK’UNDA SÖZ DİZİMİ VE ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ

BOSTANCI, Kahraman-SÜRELİ YAYINLAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN EDEBİYAT TARİHİ YAZIMINA KATKILARI

BOZDOĞAN, Ahmet-MODERN EDEBÎ METİNLERİ BESLEYEN GELENEK UNSURLARININ HİCVİNDE KİŞİSEL HUSUMETİN VE SİYASAL DÜŞÜNCENİN ROLÜ (VEYA) “YAHYA KEMAL’İN LEYLASI”NA BİR NAZAR

BUTTANRI, Müzeyyen-MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN TİYATRO ESERLERİNDE HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI

CANBAZ, Firdevs-BEYAZ GEMİ ÜZERİNDEN EDEBİYAT ESERİNDE GERÇEKLİK VE TEZ TARTIŞMASI

ÇELTİK, Halil-RUMELİ ŞAİRLERİNE GÖRE RUMELİ COĞRAFYASI

ÇETİNDAĞ, Gülda-TÜRK KÜLTÜRÜNDE MAĞARA MOTİFİ

CHMIELOWSKA, Danuta-20.YÜZYILIN İLK YARISI YAZARLARINA AİT SEÇİLMİŞ KİTAPLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÇINAR, Bekir-MANZUM SÖZLÜKLERİMİZDEN MİFTÂH-I LİSÂN’IN ŞEKİL, DİL VE ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ

ÇORUK, Ali Şükrü-YENİ TÜRK EDEBİYATINDA TEHZİL

DEĞİRMENCİ, Hakan-ŞERİF BENEKÇİ’NİN ROMANLARINDA DİN VE MİSTİSİZM

II. CİLT / VOLUME II / TOM II – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

DEMİREL, Özlem-AHMED PAŞA’NIN GÜNEŞ KASİDESİ İLE SÂFÎ’NİN GÜNEŞ KASİDESİ’NİN DİL ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MUKAYESESİ

DEMİREL, Şener-XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME

DEVECİ, Ümral-YÜZ YILLIK YALNIZLIK’TAN GÖÇ’E FARKLI COĞRAFYALARDA BENZEŞEN GELENEKLER

DJAPUA, Zurab Djotoviç-ДЖАПУА, Зураб Джотович-АБХАЗСКИЙ АБРЫСКИЛ И ЕГИПЕТСКИЙ ОСИРИС (О типологи ческих параллел ях мифоэпи ческих персо нажей )

DURBİLMEZ, Bayram-TÜRK DÜNYASI ATASÖZLERİNDE BARIŞ VE HOŞGÖRÜ

DURSUN, Aysun-ÜÇ KELOĞLAN MASALININ PSİKOLOJİK AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ

ELİUZ, Ülkü-“MUHADERAT”TA FEMİNAL SÖYLEM

EMEKSİZ, Abdulkadir-KARACAOĞLAN KİMLİĞİ

EMİROĞLU, Öztürk-POLONYA EDEBİYATINDA TÜRKLER

GABİDULLİNA, Feride-GAYAZ İSHAKIY’NIN SANATINDA FOLKLOR VE MİLLÎ GELENEKLER

GARİPER, Cafer – KÜÇÜKCOŞKUN, Yasemin-MURATHAN MUNGAN’IN DUMRUL İLE AZRAİL ADLI HİKÂYESİNDE METİNLERARASILIK, YENİDENYAZMA VE EDEBÎ DÖNÜŞTÜRME

GAYBALIEVA, Sekine-IRAK’TA GÜNEY AZERBAYCAN EDEBİYATI

GERŠMAN, Helen-TRANSLATING ‘UMAR KHAYYĀM’S RUBĀ’ĪYYĀT INTO ESTONIAN

GHABOOL, Ehsan-THE STUDIES ON PACIFICISM OF RUMI’S THOUGHTS

GHAZANFARİ, Mohammad – ZARGHANI, Mehdi-PARADIGMATIC RELATIONSHIPS AMONG KINGS AND HEROES IN FIRDAWSI’S SHAHNAMEH

GÖGERCİN, Ahmet-TAHSİN YÜCEL’İN ‘YALAN’ VE GUSTAVE FLAUBERT’İN ‘BOUVARD İLE PÉCUCHET’ ADLI ROMANLARINDA ENTELEKTÜEL SÖYLEM VE ‘ENTELEKTÜEL’İN SORUNSALLAŞTIRILMASI

GORBATKİNA, Galina-FOLKLORUN, BUGÜNKÜ TÜRK EDEBİYATI ESERLERİNİN ÜSLUBUNU NE ÖLÇÜDE ETKİLEDİĞİ SORUNU

GÖZÜTOK, Türkan-CEYHUN ATUF KANSU’NUN ŞİİRLERİNDE “ANADOLU”

GÜNGÖR, Şeyma-TARİHÎ OLAYDAN MENKIBEYE, MENKIBEDEN ŞAHESERE [KERBELA OLAYI VE HADİKATÜ’S-SÜEDA]

HABİBBEYLİ, İsa-ЩАБИББЕЙЛИ, Иса-“МОLLA NASREDDİN” DERGİSİNDE ASYA VE AFRİKA

HACIYEVA, Maarife-SOVYET DÖNEMİ AZERBAYCAN EDEBÎ TENKİTİNDE MİLLÎ FOLKLOR

HACIYEVA, T. M. -ХАДЖИЕВА, Т. М.-ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В НАРТСКОМ ЭПОСЕ БАЛКАРЦЕВ И КАРАЧАЕВЦЕВ

HACIZADE, Leyla-ADALET AĞAOĞLU’NUN “ESKİDEN, BİR SABAH…” VE VASİLİY ŞUKŞİN’İN “KIRILMA” ADLI ESERLERİNE TOPLUMSAL VE PSİKOLOJİK YAKLAŞIM

HASAN, Hamdi-XVIII. YÜZYIL SAZ ŞAİRLERİNDEN ÂŞIK HAFIZ’IN TÜRK-RUS SAVAŞLARI İLE İLGİLİ ŞİMDİYE KADAR YAYIMLANMAMIŞ İKİ DESTANI ÜZERİNE

HÜMMETLİ, Şelale Ana-ALİM-YAZAR YUSUF VEZİR ÇEMENZEMİNLİ ESERLERİNDE ASYA (Y. V. ÇEMENZEMİNLİ – 120

İBRAGİM, Damira-ŞÂİRE KÜLAŞ AHMETOVA’NIN ŞİİRLERİNDE KAZAK HALK KÜLTÜRÜNÜNİN AKİSLERİ

İNANIR, Emine-TÜRK VE RUS YAZARLARININ OSMANLI-RUS SAVAŞLARINA YAKLAŞIMLARI

İSMAYILOV, Hüseyin-AZERBAYCAN FOLKLORUNUN ÇAĞDAŞ DURUMU

ISSI, A. Cüneyt-YENİ ŞİİR ANLAYIŞI “KUŞ VE BULUT” ŞİİRİNDEN NASIL GÖRÜNÜR YA DA POZİTİVİST BİR MANİFESTONUN NEGATİVİST BİR ŞİİR EKSENİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

JIANZHONG, Li-‘LITERATURE AND CRITICISM: MEANS WEIGHS MORE THAN CONTENT’

KARACA, Nesrin Tağızade-“HAÇİN DEDİKLERİ… VEYA BİR BÖLGE VE BİR ROMAN OLARAK HAÇİN”

KARAŞAH, Erdoğan-ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE MİLLET OLMA BİLİNCİ

KASIMLI, Sadakat-HALDUN TANER’İN ÖYKÜLERİNDE GERÇEKÇİLİK

KAYA, Turhan-KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA AZERBAYCAN-TÜRKİYE EDEBÎ ALAKALARI VE NUSRETTİN ABDULOV’UN RUBAİLERİ

KILIÇ, A. Fikret-BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE HALK KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI UNSURLARI

KOPTİLEuo VA, D. T.- Коптилеуова , Д. Т.-Вопросы языка и стилистики в крити ческих и литературовед ческих работах Й.Хакки

MASTAN, Shaik-PEACE AND PROSPERITY THROUGH LITERATURE IN MULTI CULTURAL SOCIETY (WITH SPECIAL REFERENCE TO TELUGU POETRY OF INDIAN MUSLIMS)

MEMMEDOVA, Elmira-OSMAN TÜRKAY YARATICILIĞINDA MİSTİSİZM

MERHAN, Aziz-ABDULLA QODIRIY’NİN ŬTKAN KUNLAR (GEÇMİŞ GÜNLER) ROMANINDAKİ ÜSLUBU: GELENEKTEN MODERNİTEYE GEÇİŞ

III. CİLT / VOLUME III / TOM III – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

MOHAMMADZADEH, Behbood-A POSTCOLONIAL DISCOURSE IN THE GOD OF SMALL THINGS BY ARUNDHATI ROY

MUSTAFA, Falah Salahaddin – MOOSA, Najdat Kadhim-ANIMALS IN THE IRAQI TURKMEN PROVERBS

NADİROVA, G. E.-НАДИРОВА, Г. Е-ЭВОЛЮЦИЯ ТУНИССКОГО АРАБО-ЯЗЫЧНОГО РОМАНА

NALICH, Mariya-НАЛИЧ, Мария-К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА ИБН ИСХАКА-ИБН ХИШАМА (ГЕНЕЗИС ЖАНРА СИРЫ, АВТОРЫ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ)

NEBİYEV, Bekir-AZƏRBAYCANIN ƏDƏBİYYAT ELMİ MÜHACİRƏTDƏ

NEMUTLU, ÖZLEM-AHMET HAŞİM KARŞISINDA ORHAN VELİ

NIKOLAEVA, M. V.- НИКОЛАЕВА, М. В.-PАМИН МААЛЮФ. “ПЕРВЫЙ ВЕК ПОСЛЕ БЕАТРИСЫ”: КОНЕЦ ИЛИ НАЧАЛО?

NURGALİ, K.R. НУРГАЛИ, К. Р-«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» И «ДОРОГА ЛЮДЕЙ»

OĞUZ, Şükran – OĞUZ, İsmail-LAKAP VERME GELENEĞİNDE MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ ÖRNEĞİ

ÖKSÜZ, Gamze-MARLİNSKİ’NİN “AMMALAT BEK” VE “KIZIL ÇARŞAF” İSİMLİ ÖYKÜLERİNDE DOĞU MOTİFLERİ

OKUMUŞ, Salih-MODERN GÜNEY AZERBAYCAN EDEBİYATI

ÖNAL, Mehmet Naci-MUĞLA’DA HIDIRELLEZ BAYRAMI

ÖZCAN, Nurgül-ANADOLU HÂLK HİKAYESİ “FERHAT VE ŞİRİN” İLE ŞÂHÎ’NİN “FERHÂDNÂME”SİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZCAN, Tarık-METİN TAHLİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

ÖZÇELEBİ, Betül-TÜRK EDEBİYATINDA HÜMANİST ELEŞTİRİ ANLAYIŞININ TEMELLERİ

ÖZÇELEBİ, Hüseyin-TÜRK EDEBİYATINDA TOPLUMCU GERÇEKÇİ ELEŞTİRİ ANLAYIŞININ TEMELLERİ

ÖZDEMİR, Nebi-SANAL MİZAH

ÖZSARI, Mustafa-LÜGAT-I NACİ’YE DAİR

PASHAYEVA, Aide-HALK VE DİVAN ŞİİRİ KOVŞAĞINDA YENİ BİR EDEBİ ÜNVAN-EMİR EFSEHEDDİN HİDAYETULLAH BEY

ROG, Anna-РОГ, Aнна-ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ТУРЕЦКОГО РОМАНА( 80-90г.)

ŞAHİN, Seval-SANATÇININ HUZURLU BİR ADAM OLARAK PORTRESİ AHMET HAMDİ TANPINAR’IN HUZUR ROMANI

SAKAOĞLU, Saim-TÜRK DÜNYASI MASALLARININ BAŞLANGIÇ KALIP SÖZLERİNDEN ‘BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ’ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DENEME

SAMSAKÇI, Mehmet-‘HAYRİYE’ VE ‘HALÛK’UN DEFTERİ’ ŞAİRLERİNİN OĞULLARINA NASİHATNAMELERİ VE ARADAKİ ZİHNİYET FARKLILAŞMASI

SARAIVANOVA, Irina-Barışın Güzel Yüzü Aşk: Bir 19. Yüzyıl Elyazma Mecmuasında GevherÎ’nin Bilinmeyen Şiirleri Üzerine Düşünceler

ŞEKER, F. Aslı-ÂŞIK PAŞA’NIN GARİBNÂMESİ’NDE KUTADGU BİLİG İLE YUNUS EMRE, AHÎ EVREN VE HAC-I BEKTAŞİ VELÎ İZLERİ

ŞENOCAK, Ebru-NASREDDİN HOCA’NIN FIKRALARINDA SÖZÜN GÜCÜ

ŞƏRİFOV, Kamandar-METİN BİLGİSİNİN OLUŞUMU VE GELİŞMESİ

SHURGAIA, Tea-GENERAL STRUCTURE OF PERSIAN PAREMIOGRAPHICAL COLLECTIONS

ŞIHIYEVA, Seadet-ORTA ÇAĞ DOĞU ŞİİRİNDE HARF VE SAYI MİSTİSİZMİ (KAYNAKLAR, AŞAMALAR…)

SİLAHSIZOĞLU, Emel-METİN TAHLİL YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

STEPANYAN, Hasmik-TURKISH LITERATURE IN ARMENIAN LETTERS AND ARMENIAN-TURKISH LITERARY RELATIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE XIX th CENTURY

ПРОЖОГИНА, С. В.-PROZHOGİNA, S. V-ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕВРОПОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТУР АФРИКИ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ)

IV. CİLT / VOLUME IV / TOM IV – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

TARAKÇIOĞLU, Aslı Özlem-AFRİKA YARADILIŞ EFSANELERİ

TAŞTAN, Zeki-MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

TAVKUL, Ufuk-SOME TURKIC ELEMENTS IN THE CAUCASIAN NART EPOS

TERCÜMAN, Çilem-EFRÂSİYÂB’IN HİKÂYELERİ’NDE FANTASTİK ÖGELER

TİKAEV, G. G.-ТИКАЕВ, Г. Г.-ОБРАЗ САТАНЫ В ЕГИПЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА АБУ ХАДИДА)

TIMOFEEVA, E. N.- ТИМОФЕЕВА, Е. Н.-СРАВНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ КАК МЕТОД АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ ОРХАНА ВЕЛИ)

TUNA, Sibel Turhan-HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN BAZI ÖYKÜLERİNDEKİ FOLKLORİK ÖGELER VE BUNLARIN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

TUNÇEL, Ayşe Ulusoy-‘EDEBİYAT TARİHİ’ KAVRAMINA ÖZEL BİR YAKLAŞIM

TUYRCHİEVA, G. U.-ТУЙЧИЕВА, Г. У.-СИСТЕМА АРУЗ: МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И МОДЕРНИЗМОМ

UĞURCAN, Sema.-TARİH İLE EDEBİYAT ARASINDA: ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR’İN KİTAPLARINDA BÜTÜNLÜK OTOBİYOGRAFİ- TOBİYOGRAFİK ROMAN-BİYOGRAFİLER

UĞURLU, Seyit Battal-ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞAHMERAN İMGESİ: ARKETİPSEL BİR YAKLAŞIM

UĞURLU, Seyit Battal-YUSUF ATILGAN’DA BABA İMGESİ: PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM

URAZAEVA, Kuralay- УРАЗАЕВА Куралай-ВОЛЯ ДРУГОГО КАК ПРАВО НА ОСОБУЮ КОМПЕТЕНЦИЮ В ПОЭТИКЕ А.ПУШКИНА: АЛЕКО – САЛЬЕРИ – ОНЕГИН

ÜRÜN, Ahmet Kâzım-ES-SÜLASİYYE, KİRALIK KONAK VE THE FORSYTE SAGA’DA KUŞAK ÇATIŞMASI

ÜSTÜNER, Kaplan-DİVAN ŞİİRİNDE TASAVVUF (14. VE 15. YY. DİVANLARINA GÖRE)

YAZAR, Sadık-XIV.-XV. VE XVI. YÜZYIL TÜRKÇE DİVANLARINDA YER ALAN ARAP MESELLER (ATASÖZLER)İ

YAZICI, Nermin-HALİKARNAS BALIKÇISI’NIN YAZINSAL ESERLERİNDE TÜRK KİMLİĞİNE İLİŞKİN SÖYLEMLER

YEŞİLYURT, Şamil-KURGUSAL GERÇEĞİN GÜCÜ: YENİ TARİHSELCİLİK VE PUSLU KITALAR ATLASI

YETİŞ, Kâzım-EDEBİYAT BİLİMİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜĞÜ NASIL OLMALIDIR?

YILDIZ, Ali-SEZAİ KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE TASAVVUF

YILMAZ, Ebru Burcu-GÖLGELENEN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ BİR ROMAN: GENÇLİĞİM EYVAH

YUVA, Hümeyra-MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞUNDA MİSTİSİZM

ZHENHUA, HU-KIRGIZ MİLLETİNE AİT EFSANESİ