KÜLTÜREL DEĞİŞİM, GELİŞİM VE HAREKETLİLİK /CULTURAL CHANGE, GROWTH AND MOBILITY / КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН, РАЗВИТИЕ И МОБИЛЬНОСТЬ

I. CİLT / VOLUME I / TOM I II. CİLT / VOLUME II / TOM II

I. CİLT / VOLUME I / TOM I – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

ADIGÜZEL, Yusuf-ALMANYA VE İNGİLTERE’DEKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN, KÜLTÜREL KİMLİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ALAEDDİNOĞLU, Faruk-YILDIZ, Mehmet Zeydin-TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ VE ALGILANIŞI

ALAKUŞ, Ali Osman-KÜLTÜREL ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASINDAN SANATSAL BİR BATI ETÜDÜ

ARTIKOĞLU, Pınar-BATILILAŞMA’NIN OSMANLI AİLE YAŞAMINDAKİ İZLERİ

AYDOGAN, İsmail-KÜRESELLEŞME VE ETKİSİ: RUS VE KIRIM TATAR ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ANALİZİ

BACQUÉ-GRAMMONT, Jean-Louis-NAMING IN TURKEY: THE ALTAIC, OTTOMAN AND KEMALIST INHERITANCE

BAYHAN, Ahmet Ali-KUZEY AFRİKA’DA BİR TÜRK YURDU: MISIR

BENGİSU, Hatice-ESTETİK YAŞAM

BOYRAZ, Şeref-12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ VE KEHANET

CANDEMİR, Tülin-SÜLÜN, Ebru Nalan-ALKANDEMİR, Defne-CANDEMİR, Tülay-TÜRK-İRAN SİNEMA AFİŞLERİNDEKİ KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR

CAN, Niyazi-KÜRESELLEŞME VE ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN TEMEL KAYGILARI

ÇETİN, Aysun-KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELER VE GELECEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

DEMİRARSLAN, Deniz-BATILILAŞMA SÜRECİNDE TÜRK BARINMA KÜLTÜRÜNDEKİ DEĞİŞİM VE KONUTTAKİ YANSIMALARI

DEMİRARSLAN, Deniz-OSMANLI BARINMA KÜLTÜRÜNDE HAREM OLGUSU VE MEKÂN TASARIMINA ETKİLERİ

DEMİR, Ayşe-ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNDE MİLLÎ KİMLİK İNŞA UNSURU OLARAK MEKÂN

DOĞANER, Yasemin-ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYESİ’NDE SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM

EL KORSO, Kamal-CULTURAL CAPITAL IN INTERCULTURAL COMMUNICATION: TOWARDS A SUSTAINABLE PEACE

ERÇETİN, Şefika Şule-HAMEDOĞLU, Mehmet Ali-KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL LİDERLERİN ROLLERİ VE ULUSLARARASI İZDÜŞÜMLERİ

EROL, İ . Lütfü-HELVACI, Zeynep-KÜLTÜREL KIMLIKTE DOĞU-BATI İKILEMININ ÇÖZÜLMESINDE MÜZIĞIN ROLÜ

ERSOY, Ali Fuat-DEMİRCİ, Aybala-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK AİLESİNDE TASARRUFA İLİŞKİN DEĞİŞİMLER

GÜLER, Müzeyyen-ATATÜRK’ÜN KADIN DEVRİMİ VE 80 YIL SONRASI

GÜMÜŞTEKIN, Nuray-“KÜLTÜR” KAVRAMI VE OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KÜLTÜREL YAPININ İNCELENMESİ

GÜRAY, Cenk-BİZ KİMİZ? “KİMLİĞİMİZ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER.”

İŞBİLEN, Ayşe-MODA TASARIMINDA ANLATI VE KÜLTÜREL KAYNAKLARI

İSLAMİ, Yusufujang Ali-CIVILIZATION CONFLICTS IN GLOBALIZATION AND HUMAN ANXIETY ABOUT THE FUTURE OF THE WORLD

KÂHYA BİRGÜL, Alev-MEDYA VE TEHDİT-GÜVENLİK ALGILAMALARINDA DEĞİŞME

KARAKUZULU, Zerrin-ANADOLU’DA İLK ÇAĞ MEDENİYETLERİNİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN COĞRAFİ ŞARTLAR VE TÜRKİYE’NİN BUGÜNKÜ COĞRAFİ POTANSİYELİNİ DOĞRU KULLANABİLMESİNİN ÖNEMİ

KARANASTAS, Olga Radova-GÜNEYDOĞU AVRUPA GAGAVUZLARININ TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ KORUMAK-ETNOSUN GELİŞMESİNDE BİR ŞART TEMELDİR

KOMŞUOĞLU, Ayşegül-TÜRKİYE ERMENİLERİNİN KÜLTÜREL KİMLİKLERİNİ KORUMASINI SAĞLAYAN FAKTÖRLER

II. CİLT / VOLUME II / TOM II – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

KONYAR, Hürriyet-YENİ MÜZİK KÜLTÜRÜNDE HÂKİM KÜRESEL KÜLTÜR İLE “ÖTEKİ” KÜLTÜRLER ARASINDA KURULAN YENİ İLİŞKİLERLE TÜRKİYE’DEKİ YENİ POP MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÖSE, Hüseyin-KÜLTÜREL – SİYASAL BİR KİMLİKLEŞME ARACI OLARAK GİYİM-KUŞAM MODASI

KURUKAFA, Vedat-ÜNSAL,Kubilay-ALEV ALATLI’NIN ROMANLARINDA GELECEK KAYGISI –BUGÜNDEN YARINA TÜRKİYE–

MILIANI, Mohamed-THE QUEST FOR IDENTITY AMONG YOUNG ALGERIANS: THE EVERLASTING SISYPHUS

MOHAMMED, Suleiman Yahia-THE TURKISH IMPACT ON THE CHANGES OF THE SUDANESE SOCIO-CULTURAL LIFE AND DEVELOPMENT

ÖZDEMİR, Cevdet-ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ VE KÜRESELLEŞME

ÖZGÜNGÖR, Sevgi-KAPIKIRAN, Necla-POSTMODERN DEĞERLER, KİMLİK OLUŞUMU VE YAŞAM DOYUMU

PAN, Lien Tan-AIDS VILLAGES AND ORPHANS IN CHINA

PARLAKYILDIZ, Hayrettin-KÜLTÜR KAVRAMININ MADDİ TARİHÎ VE COĞRAFÎ TEMELİ

PARLAKYILDIZ, Hayrettin-UKRAYNA-ODESSA-BOLGRAD, KURTÇU’DAKİ GAGAVUZLARDA HIDIRELLEZ (6 MAYIS), PASHA VE PROVODİ İLE TÜRKİYE’DE ÇANAKKALE TÜRKMENLERİNDE KUTLANAN HIDIRELLEZ BAYRAMI İLİŞKİSİ

PİŞKİN, Günseli-HIZLI VE DENGESİZ DEĞİŞİME TEPKİ OLARAK SİNEMADA ŞİDDET TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1980-2006

POP, Rodica-ASTROLOGY IN THE MONGOLIAN WEDDING RITUAL

RZAYEVA, Roida-TÜRK TOPLUMU VE MODERNLEŞME

SADRAZAM, Ejdan-KUZEY KIBRIS’TA BARIŞ SÖYLEMİNİN FENOMOLOJİSİ

SAMPİEV, İ. M.-САМПИЕВ, И. М.-ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

SARAÇOĞLU, Hüseyin-KUZEY AFRİKA VE ASYA ÜLKELERİNİN GELECEKTE KARŞILAŞABİLECEĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR DENEME

SECELEANU, Andra-PAPARI, Aurel-UNGUREANU, Carmen-INTERCULTURAL TRANSFORMATION: NEW CULTURES, VALUES AND ATTITUDES

ŞENTÜRK, Ünal-MODERN TOPLUMLARIN ÖNE ÇIKAN İKİ SORUNSALI: GÜVENSİZLİK VE KAYGI

ŞİRİN, Hüseyin-EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM

SOBOLEVA, E. S.-СОБОЛЕВА, Е. С.-ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОРТУГАЛОЯЗЫЧНЫХ ДИАСПОР

SOKOLOV, Anatoliy-СОКОЛОВ, Анатолий-ВЬЕТНАМСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

SÖZEN, Fadıl Mustafa-DOĞU ANLATI GELENEKLERİ VE TÜRK SİNEMASININ AİDİYETİ

TAGİYEVA, Saltanat-ТАГИЕВА, Салтанат-О МАГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ В ИСТОРИИ ЭТНОКУЛЬТУРЫ

TEZEL ŞAHİN, Fatma-CEVHER, Fatma Nilgün-TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

TEZEL ŞAHİN, Fatma-SOSYAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE DEĞİŞEN BABA ROLÜ

TOLEDO, Hale-VENEZUELALI GENERAL FRANCISCO DE MİRANDA’NIN 1786 YILINDA OSMANLI BAŞKENTİ İSTANBUL’A GELİŞİ VE İZLENİMLERİ

ÜÇÜNCÜ, Uğur-TÜRK DÜNYASINDA UYGARLIK MESELELERİ

YAYIN KÖSE, Nerin-ANAYURT’TAN ANADOLU’YA CAMBI ATUU’DAN KÖMBE KAPMA’YA

YAZICI, Mine-KÜLTÜREL SERMAYE VE MEVLANA ÇEVİRİLERİ

YILDIZ, Mehmet Zeydin YILDIZ-ALAEDDİNOĞLU, Faruk-KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA DEĞİŞEN MEKÂN ALGILAYIŞLARI

YUVALI, Abdullah-KÜLTÜREL DEĞİŞİMDE MODERNLEŞME VE ÇAĞDAŞLAŞMA

ZARİPOVA ÇETİN, Çulpan-KAZAN TATARLARININ KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA SABANTUY BAYRAMI