MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ / MUSIC CULTURE AND MUSIC EDUCATION / МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

I. CİLT / VOLUME I / TOM I II. CİLT / VOLUME II / TOM II

I. CİLT / VOLUME I / TOM I – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

AKAT, Abdullah-DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ MÜZİKLERİNİN POPÜLERLEŞME SÜRECİ VE ETKİLENİMLERİ

AKGÜL, L. Hilal-CUMHURİYET’İN 10. YILINDA BİR MUHALİF OPERET: LÜKÜS HAYAT

ALTINÖLÇEK, Haşmet-FARKLI TOPLUMLARDA MÜZİĞİN DUYGU BAĞINI OLUŞTURMASINDAKİ FONKSİYONEL ETKİLERİ

ARSLAN, D. Ali-MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ARSLAN, D. Ali-ÜÇÜNCÜ BİNYILDA TÜRKİYE’DE MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI

ARSLAN, D. Ali-ULUSAL KÜLTÜRÜN YARINLARA TAŞINMASINDA MÜZİĞİN ROLÜ VE YARININ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN TOPLUMSAL PROFİLLERİ

AYDINER, Mehtap-TÜRK BEŞLERİ’NİN ESERLERİNDE GELENEKLİ MÜZİKLERİMİZE İLİŞKİN UNSURLARIN KULLANIMLARI VE BU UNSURLARIN KULLANIMLARI EKSENİNDE İKİ ÖRNEK PİYANO ESERİNİN ANALİZİ

AY, Göktan-KORUNMA, YAŞATMA VE NOTALAMA KAPSAMINDA; GELENEKLİ MÜZİKTE (BESTELERDE VE DERLEMELERDE) YAPILAN HATALAR VE ARŞİVLEMENİN ÖNEMİ

BARIŞ, Dolunay Akgül-ECE, Ahmet Serkan-CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE TOPLUMSAL KÜLTÜREL DEĞİŞİM SÜRECİNDE MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİ

BAYKAL, Zafer-UDU’NUN AFRİKA GERÇEKLİĞİ KORUNARAK ANADOLU BİRİKİMİNİN VERİLERİYLE YENİ RİTİM ALETLERİNİN TASARIM SERÜVENİ

BEŞİROĞLU, Ş. Şehvar- KOÇHAN, Günay-ÇENG: BİR ÇALGININ TOPLUMSAL CİNSİYET ÜZERİNDEN KADIN SİMGESİ OLARAK KUZEY HİNT, TİMUR VE OSMANLI SARAYLARINDAKİ GÖRSEL MALZEMELER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

BOLAT, Melike-TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN MÜZİK DERSLERİNE YANSIMASI

BULUT, Mustafa Hilmi-TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNDE SÖZEL YAPI

CHABRIER, Jean-Claude C.-MODAL SYSTEMS ON THE UD ACCORDING TO ŞERİF MUHİDDİN’S TUNNING

ÇOBAN, Deniz Adnan-MÜZİKOTERAPİNİN BİYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLERİ

ÇOLAKOĞLU, Gözde-EKEN, Merve-TÜRK MUSİKİSİ İCRASINDA ARMUDÎ KEMENÇE VE GEÇİRDİĞİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER

ÇUHADAR, C. Hakan-TOPLUMSAL YAŞAMDA MÜZİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

DALOĞLU, Yavuz-MÜZİK, BİLİM VE UYGARLIK

DOĞRUSÖZ, Nilgün-MÜZİK YAZISININ NESİLLERARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE

DOĞRUSÖZ, Nilgün-TÜRK MÜZİĞİ TARİHÎ ARAŞTIRMACILIĞININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI: MÜZİK BİLİMİNDEKİ HAZİNELER VE GİZLİ İPUÇLARI

DUMAN, Sabit-ROCK MÜZİĞİN DOĞUŞU VE TÜRK ROCK MÜZİĞİ

DURSUNOĞLU, Halit-GÜLERYÜZ, Şebnem-TÜRKÜLERDE GEÇEN TÜRKİYE DIŞINDAKİ YER İSİMLERİ

EKE, Metin-TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLEREK GELECEĞE İNTİKÂLİ VE KORUNMASI

ERDAL, Gülşen Göksel-MÜZİĞİN KİŞİSEL-TOPLUMSAL-ULUSAL-ULUSLARARASI İŞLEVLERİ ÜZERİNE

EROL DÜZBASTILAR, Meltem-NİHAVENT ŞARKILARDA ARALIKLARIN KULLANIMI

GÖHER, Feyzan M.-MÜZİĞİN TOPLUMSAL İŞLEVİ MÜZİK, SİYASET, DİN VE EKONOMİ

GÖHER, Feyzan M.-TOPLUMSAL DEĞERLER VE ÇOCUK ŞARKILARININ KONULARI

GÖKÇE, Mete-KORO MÜZİĞİNİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİNİN KAZANDIRIŞLARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

GÜLEÇ, Elif Sanem-KEREM OPERASI

GÜLEÇ, Kübra Sevim-MÜZİĞİN KİŞİSEL İŞLEVLERİ AÇISINDAN MÜZİK EĞİTİMİNDE GÜDÜLENMENİN ÖNEMİ

HACI, Rukiye-UYGUR TÜRKLERİNİN DÜNYACA MEŞHUR 12 MAKAMININ YARATICISI AMANNISAHAN

İMAMUTDİNOVA, Zilya- ИМАМУТДИНОВА, Зиля-МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТОРИКА СВЯЩЕННОГО КОРАНА. ТЮРКСКАЯ ТРАДИЦИЯ

KAFKASYALI, Yavuz Selim-İRAN TÜRKLERİNDE MÜZİĞİN ULUSAL İŞLEVİ

KALYONCU, Nesrin-ÖZATA, Cemal-SÖZLÜ AKTARIM GELENEĞİ BAĞLAMINDA ÇALGI ÖĞRETİMİ: BOLU İLİ ÖRNEĞİ

KARAHASANOĞLU, Songül-A COMPARATIVE VIEW OF THE MEY, BALABAN AND DUDUK AS ORGANOLOGICAL PHENOMENA

KASAP, Belir Tecimer-MÜZİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR

KILIÇ, Fahri-ÇOK SESLİ BATI MÜZİĞİNİN TÜRK MODERNLEŞMESİNDEKİ ÖNEMİ

KILIÇ, Tuba-MÜZİĞİN KİŞİSEL, TOPLUMSAL, ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLEVLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİNE ETKİLERİ

II. CİLT / VOLUME II / TOM II – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

KURTULDU, M. Kayhan-TÜRK TOPLUM YAPISI VE GELENEKSEL MÜZİK TÜRLERİ ETKİLEŞİMİ

KUTLUK, Fırat-KARŞICI, Gülay-GEDİK, Ali Cenk-MÜZİK BEĞENİSİNDE KÜLTÜREL ETKENLER: BİR fMRI ÇALIŞMASI

LESNER-SZWARC, Renata-“LET ALL THE CHILDREN DANCE AND PEACE SHALL SURELLY FOLLOW” THE ROLE OF DANCE AND MUSIC EDUCATION IN SUSTAINING WOLD PEACE (ON THE EXAMPLE OF THE DANCE AND MUSIC CULTURE OF THE INDONESIAN ISLAND OF BALI)

LORTKIPANIDZE, Ketevan-ABOUT A MUSICAL INSTRUMENT MENTIONED IN “KNIGHT IN A TIGER’S SKIN” BY SHOTA RUSTAVELI

MOROZOVA, Tatyana-МОРОЗОВА, Татьяна-ПРОБЛЕМА РАСШИФРОВКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНДИЙСКОГО НОТОПИСНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 5-13 ВЕКОВ.

Nesrin KALYONCU-MÜZİK ATÖLYE ÇALIŞMASI RAPORU: ATASÖZLERİ VE TEKERLEMELERLE YARATICI MÜZİKSEL ÇALIŞMALAR

ONUK, Özlem-TÜRKİYE’DE MÜZİK VE DİL EKSENİNDE KÜLTÜREL YOZLAŞMA

ÖZBİLEN, N. Özgül–AYANGİL, Ruhi-FASIL ŞARKICILIĞI AÇISINDAN TÜRK MAKAM MÜZİĞİ’NDE SÜSLEMELER

ÖZDEMİR, Sinem-POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK

ÖZDEN, F. Deniz-TÜRKİYE’DE AYDINLANMA SÜRECİNDE MÜZİK

ÖZEREN, Alp-“YURTTA SULH, CİHANDA SULH” SÜRECİNDE; “MÜZİKTE YOZLAŞMA VE KİRLENME” BAĞLAMINDA, “TÜRK MÜZİK ÖĞRETMENLERİ”NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

ÖZGÜL, İlhan-TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇÖZÜMLENMESİ

ÖZMENTEŞ, Gökmen-MÜZİKTE BEDEN-ZİHİN İLİŞKİSİ

ÖZTOSUN ÇAYDERE, Öznur-DEMİRKAYA, Ezgi-MÜZİĞİN BİREYSEL İŞLEVLERİ İLE ERİKSON’UN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM KURAMININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ

SAITO, Kazue-TWO REPRESENTATIVE WOMEN’S THEATRICAL OPERA COMPANIES: COMPARING TAKARAZUKA IN JAPAN TO ETUSGEKI IN CHINA

SARI, Ayhan-ASYA’DAN BALKANLARA BENZEŞİK KÜLTÜREL COĞRAFYA ÇALGILARININ BATI SENFONİK ORKESTRASINA ALTERNATİF ÖZGÜN BİR ORKESTRAL OTURTUMDA KULLANILMALARI

ŞENOCAK, Emel-TAŞ PLAKLARDAN TÜRK OPERETLERİNİN TESPİTİ

ŞENTÜRK, Nezihe-İLKÖĞRETİMDE MÜZİK EĞİTİMİ (TÜRKİYE VE NİJERYA ÖRNEĞİ)

TARMAN, Süleyman-MÜZİSYENLERDE EL DOMİNANSI VE SEREBRAL LATERALİZASYON

TOHUMCU, Ahmed-TÜRK MÜZİĞİ TERMİNOLOJİSİNDE YOZLAŞMA-ÖRNEK OLAY ANALİZİ: ŞARKI FORMU

TOHUMCU, Zeynep Gonca Girgin-ÖRNEK OLAY ANALİZİ: AHIRKAPI ROMANLARI’NDA DİL, MÜZİK VE KİMLİKSEL SUNUM İLİŞKİSİ

TUNÇDEMİR, İlknur-CUMHURİYET’İN KURULMASINDAN SONRA BESTELENEN İLK TÜRK OPERA.SI: ÖZSOY DESTANI

UÇAN, Ali-‘YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ’ SÜRECİNDE MÜZİK VE MÜZİKÇE

UÇANER, Burçin-TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARININ TEKNOLOJİK ALTYAPI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

UÇAR, Murat Cenap-GELİŞEN MÜZİK ENDÜSTRİSİ VE BUNUN MÜZİKSEL YOZLAŞMAYA ETKİLERİ

ÜNAL, Funda Sevilay-GELENEKSEL MÜZİĞİMİZİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE MÜZİKLE TEDAVİ

USLU, Mustafa-MÜZİK EĞİTİMİNİN KİŞİLİK VE SOSYAL GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

USLU, Recep-KEMANÎ HIZIR AĞA, TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI MI?

UZ, Abdullah-TÜRK MÜZİK DERS PROGRAMLARI VE BATILILAŞMA, KÜRESELLEŞME, KÜLTÜREL KİMLİK, “YURTTA SULH, DÜNYADA SULH”

YALÇINKAYA, Begüm-GELENEKLİ MÜZİKLERİN ARAŞTIRILMASINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMİ

YEĞİN, Veyis-ÇALGILARDA İŞLEVSEL GELİŞİM

YERNJAKYAN, Lilit-ASHOOGH LOVE ROMANCE IN THE CONTEXT OF THE NEAR EAST MUSICAL INTERRELATIONS

YÖNDEM, Sadık-UÇAR, Murat Cenap-EVRENSEL DEĞERLER ARASINDA YER ALAN BARIŞ TEMASININ TÜRK OKUL ÇOCUK ŞARKI SÖZLERİNE YANSIMASI

YUNUSOVA, Violetta-THE MAIN TENDENCIES OF ASIAN MUSIC RESEARCH IN NEW RUSSIA

ZHUNUSBEKOVNA, Zhumabekova Dana-ЖУНУСБЕКОВНА, Жумабекова Дана-МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СКРИПИЧНАЯ ШКОЛА КАЗАХСТАНА