Atatürk Araştırma Merkezi

1980’li yılların başlarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat kurulan Türk Dil ve Tarih Kurumları, yeni kurulan Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi’yle birlikte Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altında toplanmıştır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Anayasanın 134. maddesine dayanılarak 17 Ağustos 1983 gün ve 2876 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bu Kanunun 17. maddesi ile de Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun kuruluşuna dâhil, tüzel kişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunmak üzere Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) kurulmuştur.

Üniversitelerin faaliyet alanı, araştırma merkezlerine nazaran daha geniştir. Üniversiteler bilgi ve politika üreterek yayarlar, mevcut bilgiyi kullanırlar, tatbik ederler. Eğitim-öğretim ile meşgul olurlar, beyin gücü ve yetişmiş eleman sağlarlar. Araştırma merkezlerinin amacı ise üniversitelerden farklı olarak sadece bilgi üretmek ve yaymaktır. Atatürk Araştırma Merkezinin ilgi alanı, başta tarih, münhasıran Millî Mücadele dönemi ve Cumhuriyet devri tarihi olmak üzere, dönemin bütün değerlerini ihata eden, inceleyen bilgi alanlarıdır. Bu bağlamda; iktisat, hukuk, siyaset bilimi, kültür, din, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, düşünce, sanat gibi toplumun bütün değerleri Atatürk Araştırma Merkezinin ilgi alanıdır.

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Adres : Ziyabey Cad. Nu.:19 06520 Balgat – Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 285 65 11 – 285 55 12
Belgegeçer: 0312 285 65 73
E-posta: bilgi@atam.gov.tr

http://www.atam.gov.tr/