Atatürk Kültür Merkezi

Atatürk Kültür Merkezi, milletin varlık sebebini oluşturan Türk kültürünün, araştırılması, incelenmesi, yayılması; millî kimlik ve bilincin güçlenmesi doğrultusunda bilimsel faaliyetler gerçekleştirmektedir. Ayrıca Türk kültürüne katkıda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmakta, onları desteklemekte ve onurlandırmaktadır.

Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk folkloru üzerine yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yaparak bu araştırmaları yaymak ve yayımlamak gibi kanunla belirlenmiş asli görevleri bulunan kurumumuz, kuruluşundan bu yanan bahsi geçen amaç ve görevlere uygun faaliyetler gerçekleştirmektedir. Atatürk Kültür Merkezi, bir kültür akademisi niteliğinde, Türk kültürü üzerinde, araştırma, yayın, tanıtım, teşvik ve ödüllendirme faaliyetlerini sürdüren, devletin ve toplumun öncelikleriyle yakından ilgili, kamu tüzel kişiliğine sahip bir “kurum”dur.

Adres : Ziyabey Cad. Nu.:19 06520 Balgat – Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 284 34 18
Belgegeçer: 0312 284 34 65
E-posta: bilgi@akmb.gov.tr

http://www.akmb.gov.tr/