Ağustos 2022 Ayı Mali Tablolar

Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 08.2022

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 08.2022

Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 08.2022

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 08.2022

Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 08.2022

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 08.2022

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 08.2022

Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 08.2022

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 08.2022

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 08.2022