Ücretsiz Yayın Dağıtım İlke Kararı

A, B, C, D, E Ücretsiz Yayın Dağıtımı Listeleri (816-2 sayılı karar eki) için tıklayınız

 

07/02/2017 tarihli ve 734/3 sayılı Yönetim Kurulu

ÜCRETSİZ YAYIN DAĞITIM İLKE KARARLARI

1. A, D ve E dağıtım listelerinde sayılanlara; İlçe Halk Kütüphanelerinden yeri ve okuyucusu olanlara,

2. B ve C dağıtım listesindekilere, E listesindeki 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. alanlardaki makamlarda daha önce görev yapan kişilere, yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümlerine, Türk Cumhuriyetleri ile Balkanlardaki Üniversite ve Araştırma Enstitülerinin Kütüphanelerine ücretsiz verilmesine,

3. (Değişik: Yönetim Kurulu kararı – 27/04/2021 – 819/2) Vakıf üniversite kütüphanelerine, talep etmesi hâlinde Türkiye Maarif Vakfına, talep etmesi halinde Yüksek Kurum Uzmanlarına her çıkan yayından birer adet, Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların diğer personeline ise her Kurum için yılda 5 ve toplamda 20 adedi geçmemek üzere ilgili Kurum Başkanının onayı ve mevcut stok durumu dikkate alınarak uygun görülenlerden ücretsiz yayın dağıtılır.

4. Kurum bünyesindeki bilimsel çalışmalarla alakalı Bilim ve Uygulama Kolu, diğer Kol Komisyon ve Çalışma Grubu ve Kurul Üyelerine, Yayın Kurulu ve benzeri kurullarda görev alan bilim insanlarına, talep etmeleri hâlinde göreve başladıkları tarihten sonra çıkan yayınlardan 1’er adet, hakem ve inceleyicilere de inceledikleri eserlerden 2’şer adet verilmesine,

5 Basımı üzerinden üç yıl geçtiği hâlde mevcudu 300’ün üzerinde olan (sözlük, kılavuz vb. talebi fazla olanlar hariç), eserlerden ve süreli yayınlardan bu sayının üzerindeki miktarının Kurum Başkanlığı onayı ile resmî kurum ve kuruluşlara ücretsiz verilmesine,

6. Herhangi bir bilimsel etkinlikte akademik kurum ve kuruluşlar tarafından istenen yayınların, Kurum Başkanları tarafından uygun görüldüğü takdirde katılımcılara dağıtılmak üzere ücretsiz verilmesine,

7. (Değişik: Yönetim Kurulu kararı – 01/03/2023 – 852/3) Kurum Başkanlarının ücretsiz verebileceği kitap ve dergi sayılarının; Yüksek Kurum Başkanı için tüm Kurumların tüm yayınlarından 25`er adet kitap ve 15`er adet dergi, Yüksek Kurum Başkan Yardımcıları için tüm Kurumların tüm yayınlarından 5`er adet kitap ve 5`er adet dergi, Kurum Başkanları için kendi Kurum yayınlarından 50`şer adet kitap ve 25`er adet dergi, Kurum Başkan Yardımcıları için kendi Kurum yayınlarından 10`ar adet kitap ve 10`ar dergi, diğer Kurum yayınlarından 5`er adet kitap ve 5`er adet dergi verilmesine,

8. (Değişik: Yönetim Kurulu kararı – 12/01/2022 – 833/1) Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların Bilim Kurulu asli üyelerine talep etmeleri hâlinde, her Kurum için yılda 50 ve toplamda 200 adedi geçmemek üzere ilgili Kurum Başkanının onayı ve mevcut stok durumu dikkate alınarak uygun görülenlerden ücretsiz yayın gönderilir.