9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Sergi Kitabı

Türk Tarih Kurumu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 9 Eylül 2016’da gerçekleştirilen İzmir’in Kurtuluşu Sergisi’nde yer alan 100 adet belge ve fotoğraf, Türk Tarih Kurumu tarafından sergi kitabında bir araya getirildi.

Türk Tarih Kurumu arşivinde yer alan hiç yayımlanmamış belgelerin yanı sıra, Atatürk Araştırma Merkezi, ATASE, Anadolu Ajansı, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Milli Kütüphane gibi diğer önemli arşivlerde de yer alan belgelerin kullanıldığı bu eser ile İzmir’in Türk İstiklal Harbi’ndeki nirengi noktası olduğuna dikkat çekilmekte ve yakın tarihimizin bu elim işgal olayının en önemli belgeleri kalıcı bir eser halinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

“İzmir’in Yunan askerleri tarafından 15 Mayıs 1919 Perşembe günü başlatılan işgali 3 yıl 3 ay 25 gün sürmüş ve 9 Eylül 1922 Cumartesi günü saat 10.30’da kesin biçimde Türk askerlerinin İzmir’e girişi ile son bulmuştu. İzmir’in işgaline dair olayların resmi yazışmaları ve raporları elinizdeki sergi kitabında bulunmaktadır. 9 Eylül 2017 İzmir’in Kurtuluşu Kutlamaları kapsamında hazırladığımız bu kitapta İzmir’in Müslüman Türk ahalisinden mülteci duruma düşenler, İzmir’e seyahatin yasaklanması ve İzmir’de düşman işgalini alkışlayıp işgalden yana tutum alanlar, İzmir’i işgal eden Yunan askerlerinin yaptıkları mezalim ve yağma, işgal askerleri tarafından çevre il ve ilçelerde camilere Yunan bayraklarının dikildiği, İzmir’de Redd-i İlhak (İşgalin Reddedilmesi) Cemiyeti’nin kuruluşu, İzmir’in işgali sırasında şehit edilen Miralay Süleyman Fethi Bey, 1 Eylül 1922 tarihli “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrinin belgesi, işgalden kurtuluşun fotoğrafları, İzmir’in kurtuluşuna dair Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı (ATASE) belgeleri, İzmir Hükûmet Binası’na ilk bayrağın çekilmesi, Teğmen Ali Rıza Akıncı, Teğmen Hamdi, ve Yüzbaşı Şerefeddin Bey, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşuna dair 10-11-12 Eylül günleri gazete haberleri, İzmir’in kurtuluşuna dair uluslararası tebrik ve haberler, 19 Eylül 1922 büyük İzmir yangını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ile Fransız diplomat Franklin Bouillion’un İzmir’de görüşmeleri, İzmir’in kurtuluşundan sonra millî varlığa düşman çetelere karşı alınan tedbirlere dair görsel ve yazılı belgeler takdim edilmektedir. (Takdim Yazısından)