Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı’na 2. Baskı

Türk Dil Kurumu “Türk Dili” dergisinin “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı”nın 2. baskısını okuyucuyla buluşturdu.

“Türk Dili” dergisi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlardan biri olan Türk Dil Kurumu tarafından Ekim 1951’den bu yana yayımlanıyor. Derginin bazı sayıları Türk dili ve edebiyatının belirli konularına ayrılarak özel sayı olarak hazırlandı. Farklı tarihlerde yayımlanan bu özel sayılarda anı, çağdaş Türk şiiri, çeviri sorunları, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı, deneme, dilin perdeleri, dil öğretimi, divan şiiri, Dîvânu Lugâti’t-Türk, eleştiri, eski Türk şiiri, gezi, halk şiiri, mektup, roman, sinema, söylev, tiyatro, yazın akımları gibi konular ele alındı. Bu özel sayılardan biri de 1976’da yayımlanan “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı”dır.

“Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı” Ceyhun Atuf Kansu’nun Kurtuluş Savaşı’nı ana hatlarıyla anlattığı “Ulusal Kurtuluş Savaşı Üzerine” adlı yazısıyla başlıyor. Sonrasındaysa Mehmet H. Doğan’ın “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı” incelemesiyle devam ediyor. Mehmet H. Doğan yazısında Kurtuluş Savaşı’nın kaderini etkileyen sosyal meselelerin romanlardaki iz düşümünü irdeliyor.

Özel sayının “Romanlar Üzerine” adlı bölümünde Halide Edip Adıvar, Aka Gündüz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa, Kemal Tahir, Samim Kocagöz, Tarık Buğra, Attilâ İlhan ve Talip Apaydın’ın Kurtuluş Savaşı üzerine yazdığı romanlar edebiyatımızın seçkin kalemleri tarafından çeşitli yönlerden tahlil ediliyor. Bu bölümden sonraysa Samim Kocagöz, Tarık Buğra, Attilâ İlhan ve Talip Apaydın’a romanlarında niçin Kurtuluş Savaşı’nı işledikleri sorusu yöneltiliyor. Özel sayıda inceleme yazılarının yanı sıra Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen 24 romandan kesitlere de yer veriliyor.

İlk baskısı 1976’da yapılan “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı” aradan geçen zamana rağmen, Türk edebiyatı ve Kurtuluş Savaşı ilişkisini inceleyen önemli kaynaklar arasında yer alıyor.