Türk Tarih Kurumu ”Muharrerât-ı Nâdire” Adlı Eseri Okuyucuyla Buluşturuyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Tanzimat Dönemi’nin nadide belge ve yazışmalarını içeren Muharrerât-ı Nâdire isimli eserin basımını gerçekleştirdi. 1872-1874 yılları arasında cüzler halinde basılan Osmanlıca eserin Prof. Dr. Ali Aktan tarafından yeni yazıya çevrilmesiyle meydana gelen çalışma, ağırlıklı olarak 18. ve 19. yüzyıllarda kaleme alınmış olan kıymetli yazışmaları içeriyor.

Sultan Abdülaziz döneminde basımına başlanan ve örneği az bulunan yazışmaları içerdiğine vurgu yapmak amacıyla Muharrerât-ı Nâdire ismi verilen eserde; ferman, tezkire, lâhiya, beyanname, nizamname, mektup gibi çok çeşitli belge ve yazışma örneği yer alıyor.

Eserde bir araya getirilen iki yüzden fazla belge arasında Kanuni Sultan Süleyman’a Fransa Kralı Birinci Fransuva’nın validesi tarafından yazılan mektup ve Küçük Kaynarca Antlaşması’nın metni gibi daha eski tarihli belgeler de bulunuyor. Resmi yazılardan özel yazışmalara kadar pek çok belge türünü ihtiva eden kıymetli bir belgeler derlemesi olan eser, belgelerin yazıldıkları dönemin sosyo-kültürel yapısına, mali ve siyasi durumuna dair önemli bilgiler sunmasının yanı sıra değerli bir bürokrasi tarihi kaynağı özelliği taşıyor.