Türk Tarih Kurumu Tarafından ‘Selçuklu Tarihi Kaynakları’ Yeni Baskısında

Türk Tarih Kurumu, Selçuklu Tarihine dair klasikleşmiş eserlerin yanı sıra Selçuklu devlet ve toplum yapısını ele alan yeni eserlerin basımını gerçekleştirerek Türk tarihinin bu önemli safhasına dair temel kaynakları araştırmacılara sunmaya devam ediyor.

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TARİHİ I-II-III

Prof. Dr. M. Altay Köymen

Üç ciltten oluşan ve alanında klasikleşmiş bulunan eserin ilk cildi Selçuklu Kuruluş Devri’ne, ikinci cildi İkinci İmparatorluk Devri’ne tahsis edilmiştir. Üçüncü cilt ise Alp Arslan dönemini konu alan yazılardan oluşmaktadır. İlk iki cildi TTK Yayınları arasında 5. üçüncü cildi ise 6. baskıya ulaşmış olan eser, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na dair kapsamlı bir kaynak olma özelliğini sürdürmektedir. Eserin bir süredir tükenmiş bulunan 2. cildi, yeni baskısıyla okuyucularla buluşuyor.