2023 Yılı Burs Duyurusu

Kurumlarımızın 2022-2023 Dönemi Burslarına İlişkin Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU TRT’ye mülakat verdi.

Kurumlarımız tarafından 2022-2023 döneminde;

Sosyal bilimler alanını tercih edecek öğrencilere Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan Lisans bursu imkânı:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından 2023 yılı burs başvuru ilan metninde yer verilen ilgili bölümleri tercih eden öğrencilere en düşüğü aylık 1.500 TL olmak üzere 4.000 TL’ye kadar lisans burs desteği sağlanacaktır.

 

Sosyal bilimler alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora yapacak öğrencilere burs imkânı:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından ilan edilen burs alanlarında lisansüstü tez hazırlayacak yüksek lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL, doktora öğrencilerine ise 6.000 TL burs verilecektir.

 

 

 

Burs Kriterleri:

Çalışanlara burs miktarının yarısı ödenecektir.,

Lisans Başarı Bursları için;

YKS Başarı Sıralaması Bursu: İlan edilen sosyal bilim bölümlerine ilk üç tercihinden biri, yabancı dil bölümlerine ise ilk tercihi olarak yerleşenlerden başarı sıralaması ilk 1-1000 arası olanlara aylık 4.000 TL, 1001-5000 arasına 3.000 TL, 5001-15000 arasına 2.000 TL, 150001-30000 arasına ise 1.500 TL lisans bursu verilecektir.
Yerleştirme Sıralaması Bursu: İlan edilen bölümlere birinci sırada (en yüksek puan ile) yerleşenlere aylık 1.500 TL burs verilecektir.                                   

Lisansüstü için;

İlgili alanlarda tez hazırlayacak öğrencilerin başvurusu, başvuru şartları ve Yönetim Kurulunun belirlediği puanlama ölçütleri esas alınarak ilgili kurum tarafından değerlendirilecektir.

2023 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek lisans ve lisansüstü burslarına ilişkin başvurular www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başlığı altındaki uygulamadan 2022 yılı Kasım ayında yapılacak olup burs müracaat takvimi, başarı sıralamasına ilişkin kriterler ve burs kontenjanlarını içeren ayrıntılı burs ilanı Ekim ayında burs.ayk.gov.tr adresinden ve Kurumlarımızın genel ağ sayfalarından duyurulacaktır.

Burs Alanları:

Türk Dil Kurumu

S. Lisans Programları ve Şartlar Burs Miktarı[1]

BAŞARI SIRALAMASI BURSU
1. Grup Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 1000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve

Edebiyatları

Türkçe Öğretmenliği

4.000 TL
2. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 1001 ile 5000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri 3.000 TL
3. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 5001 ile 15000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri 2.000 TL
4. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 15001 ile 30000  kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri 1.500 TL
5.Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 1000 kişi arasında yer alıp 1. tercihi olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen veya 2022 yılında 1.sınıf öğrenimi gören lisans öğrencileri

Arap Dili ve Edebiyatı

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çin Dili ve Edebiyatı

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Hindoloji

Hititoloji

Hungaroloji

İbrani Dili ve Edebiyatı

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Kore Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Sinoloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

Zaza Dili ve Edebiyatı

Dilbilimi

Çeviribilimi

Arapça Mütercim-Tercümanlık

Bulgarca Mütercim-Tercümanlık

Çince Mütercim-Tercümanlık

Farsça Mütercim-Tercümanlık

Fransızca Mütercim-Tercümanlık

İngilizce-Fransızca Mütercim-

Tercümanlık

Rusça Mütercim-Tercümanlık

4.000 TL
6.Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 1001 ile 5000 kişi arasında yer alıp 1. tercihi olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen veya 2022 yılında 1.sınıf öğrenimi gören lisans öğrencileri 3.000 TL
7.Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 5001 ile 15000 kişi arasında yer alıp 1. tercihi olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen veya 2022 yılında 1.sınıf öğrenimi gören lisans öğrencileri 2.000 TL
8. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 15001 ile 30000 kişi arasında yer alanlardan 1. tercihi olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen veya 2022 yılında 1.sınıf öğrenimi gören lisans öğrencileri 1.500 TL
YERLEŞTİRME SIRALAMASI BURSU
Yukarıdaki burslardan birine hak kazanamamış olup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre belirtilen bölümlerden birine 2022 yılında birinci sırada (en yüksek puanla) yerleşen lisans öğrencileri

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili  ve Edebiyatı Öğretmenliği

Çağdaş Türk     Lehçeleri  ve

Edebiyatları

Türkçe Öğretmenliği

Arap Dili ve Edebiyatı

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çin Dili ve Edebiyatı

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Hindoloji

Hititoloji

Hungaroloji

İbrani Dili ve Edebiyatı

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Kore Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Sinoloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

Zaza Dili ve Edebiyatı

Dilbilimi

Çeviribilimi

Arapça Mütercim-Tercümanlık

Bulgarca Mütercim-Tercümanlık

Çince Mütercim-Tercümanlık

Farsça Mütercim-Tercümanlık

Fransızca Mütercim-Tercümanlık

İngilizce-Fransızca Mütercim-

Tercümanlık

Rusça Mütercim-Tercümanlık

1.500 TL

  

Türk Tarih Kurumu

S. Lisans Programları ve Şartlar Burs Miktarı
BAŞARI SIRALAMASI BURSU
1. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 1000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri Tarih 4.000 TL

Arkeoloji

Sanat Tarihi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Antropoloji

Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

2. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 1001 ile 5000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri Tarih 3.000 TL

Arkeoloji

Sanat Tarihi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Antropoloji

Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

3. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 5001 ile 15000 kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri Tarih 2.000 TL

Arkeoloji

Sanat Tarihi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Antropoloji

Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

4. Grup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere 15001 ile 30000  kişi arasında yer alıp ilk 3 tercihinden biri olarak 2022 yılında ilgili bölümlere yerleşen lisans öğrencileri Tarih 1.500 TL

Arkeoloji

Sanat Tarihi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Antropoloji

Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

YERLEŞTİRME SIRALAMASI BURSU
Yukarıdaki burslardan birine hak kazanamamış olup ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre belirtilen bölümlerden birine 2022 yılında birinci sırada (en yüksek puanla) yerleşen lisans öğrencileri

Tarih

 

 

 

1.500 TL

  

YÜKSEK LİSANS BURS ALANLARI VE MİKTARLAR

 Yüksek Lisans Bursu Aylık 4.000,00 TL (Çalışanlar için 2.000,00 TL)

Türk Dil Kurumu

Burs Alanı
Türkiye Türkçesi
Tarihî Türk Yazı Dilleri
Çağdaş Türk Yazı Dilleri
Türkiye Türkçesi Ağızları
Türkçe Öğretimi

 

Türk Tarih Kurumu

Burs Alanı
Balkan Çalışmaları
Kafkasya Çalışmaları
Orta Asya Çalışmaları
Güney Asya Çalışmaları
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları
Afrika Çalışmaları
Uzak Doğu Çalışmaları
Latin Amerika Çalışmaları
Dijital Tarih Çalışmaları
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Felsefe ve Bilim Tarihi
Din ve Düşünce Tarihi
Hukuk Tarihi
İktisat Tarihi
Askeri Tarih

 

Atatürk Kültür Merkezi

Burs Alanı
Türk Halk Bilimi
Sanat Tarihi

 

 

 

DOKTORA BURS ALANLARI VE MİKTARLAR

Doktora Bursu Aylık 6.000,00 TL (Çalışanlar için 3.000,00 TL).

Atatürk Araştırma Merkezi

Burs Alanı
Türk Diplomasi Tarihi
Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu’ya Yönelik Politikalar
Belli Bir Bölgedeki Mübadele Kuşağı ile Sözlü Tarih Çalışması
Uluslararası Güvenlik Meselesi
Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Meseleler
Cumhuriyet Dönemi Göç Tarihi
Pontus Meselesi
Atatürk Dönemi Merkezli Diplomatlar Tarihi

 

Türk Dil Kurumu

Burs Alanı
Türkiye Türkçesi
Tarihî Türk Yazı Dilleri
Çağdaş Türk Yazı Dilleri
Türkiye Türkçesi Ağızları
Türkçe Öğretimi

 

 Türk Tarih Kurumu

Burs Alanı
Balkan Çalışmaları
Kafkasya Çalışmaları
Orta Asya Çalışmaları
Güney Asya Çalışmaları
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları
Afrika Çalışmaları
Uzak Doğu Çalışmaları
Latin Amerika Çalışmaları
Dijital Tarih Çalışmaları
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Felsefe ve Bilim Tarihi
Din ve Düşünce Tarihi
Hukuk Tarihi
İktisat Tarihi
Askeri Tarih

 

Atatürk Kültür Merkezi

Burs Alanı
Türk Dil, Kültür ve Edebiyatı Alanındaki Eserlerin Çevirisi ve Üzerine Yapılan Çalışmalar
Türk Halk Bilimi

 

[1] Çalışanlara burs miktarının yarısı ödenir.