Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri IŞIK Kuruluşunun 34. Yıl Dönümünde Yüksek Kurumu Ziyaret Etti.

Türk medeniyetinin kültürel mirasının korunması, değerlendirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ve böylece millî kimlik ve bilincin güçlendirilmesi amacıyla 17 Ağustos 1983’te Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kurulmuştur. Bu anlamlı günde Yüksek Kurumdan sorumlu Bakanımız Sayın Fikri IŞIK kuruluşunun 34. yılında Yüksek Kurumu ziyaret etti. Sayın IŞIK ziyaretinde, “Yüksek Kurum köklü bir kurum, ben bu kurumu önemsiyorum. Kültüre ve tarihe çok büyük hizmet ediyor, çok değerli çalışmaları var. Yeni dönemde yeni bir modelle tarihe bakışı değiştiren çalışmalar yapacağız.” dedi. Konuşmasının devamında, “En önemli önceliğimiz Türk tarihinin değerlerini öğretmek, çocuklarımızda ve gençlerimizde tarih bilinci uyandırmak, dil, tarih ve kültür alanlarında toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır.” dedi. Bakanımız Sayın IŞIK’ın konuşmasının ardından Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS tarafından Yüksek Kurumun tarihçesini, teşkilat yapısını, görevlerini ve faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirildi.

Yüksek Kurum, 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu (TTK) ve 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu (TDK) ile birlikte Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ve Atatürk Kültür Merkezini (AKM) bünyesinde barındırmaktadır. Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri hakkında bilimsel çalışmalar yürüten Türkiye’nin bu dört özel Kurumu, 1983’ten bu yana Yüksek Kurum çatısı altında alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir.

Kuruluşundan bu yana sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eseri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar yapma ve yapılmasını sağlama görev bilincini taşıyan Yüksek Kurum, sayısız bilimsel çalışmalara imza atarak Türk kültürünün, bütün insanlığın yararlanabileceği bir medeniyet haline gelmesini hedeflemektedir.