CUMHURBAŞKANLARININ SÖYLEVLERİ KİTAPLAŞTIRILIYOR – ANKA 02.07.2008

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Kadar Geçen Sürede Görevini Tamamlamış 10 Cumhurbaşkanının Söylev ve Demeçleri Kitaplaştırılıyor.

Cumhuriyetin kuruluşundan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhurbaşkanı seçilmesinden günümüze kadar geçen sürede görevini tamamlamış 10 Cumhurbaşkanının söylev ve demeçleri ilk kez bir araya toplanıyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı tarafından 12 cilt olarak yayınlanacak çalışmada, bugüne kadar görevini tamamlamış 10 Cumhurbaşkanının çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalar ve resmi beyanatları kitaplaştırılıyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sadık Tural, ANKA’ya yaptığı açıklamada, görevini tamamlamış 10 Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı sıfatıyla çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarının ve kendi imzalarıyla verdikleri resmi beyan niteliğindeki açıklamalarının ilk kez derleneceğini belirtti.

Atatürk’ün söylev ve demeçlerinin o dönemde bir araya getirildiğini, ayrıca “Nutuk” olarak bilinen bir metin de bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tural, söz konusu çalışma kapsamında, bu iki belgeyi yeniden birer cilt, İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer olmak üzere 9 Cumhurbaşkanının konuşmaları ayrı ciltler ve 12. cilt olarak da kişiler ve kavramlar dizininin yayınlanacağını kaydetti.

Prof. Dr. Tural, derlemelerin bir yıldır devam ettiğini, ciltlerin tamamını TBMM’nin açılışına yani 29 Ekim’e kadar bitirmeyi istediklerini ancak zaman alan bir çalışma olması nedeniyle en geç yıl sonunda çalışmanın tamamlanacağını belirtti. Metinlerin toparlanmasının da kolay olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tural, özellikle geriye gidildikçe kaynak probleminin daha da arttığını ifade etti. Prof. Dr. Tural, metinlerin Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Prof. Dr. Timuçin Faik Ertan ve Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Doç. Derviş Kılınçkaya’dan oluşan kurul tarafından yanlışların önlenmesi amacıyla, akademisyen gözüyle tekrar okunduğunu belirtti.

– SİYASETÇİLERİN CUMHURBAŞKANLARININ SÖYLEDİKLERİNDEN ALACAKLARI ÇOK ŞEY VAR

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Tural, insanların kanaat önderlerinin, bilimadamlarının, sanat adamlarının, fikir adamlarının, büyük siyaset adamlarının ne dediğini merak ettiklerini ve etmeleri gerektiğini, çünkü onların artık birer şahsiyet olduklarını ifade etti. Söz konusu çalışmanın da bu anlamda büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Tural, “Bugünkü siyasetçilerin de bu 10 Cumhurbaşkanın söylediklerinden alacakları çok şey var” dedi. Çalışma paralelinde, Atatürk’ten sonraki Cumhurbaşkanlarının aynı kavramlara, aynı kurum ve kuruluşlara nasıl baktığının görüleceğini belirten Prof. Dr. Tural, “Bir bakıma okuyan bir karşılaştırma yapacak. 1923 Türkiye’sinde hangi problemler vardı, şimdi hangileri var, hangileri aşıldı, hangileri devam ediyor, bunlar bir bakıma Cumhurbaşkanlarının konuşmaları sayesinde tekrar anlaşılacak” diye konuştu. (ANKA)