122

“Asırlık Gagavuz Türkçesi Araştırılmalı” ŞUBAT 2008 YENİSES DERGİSİ

122