Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Başkanı Dr. Zeki ERASLAN

1978 doğumlu (Bayburt) Dr. Zeki ERASLAN, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü ve TODAİE Kamu Yönetiminden mezun olarak Tarihçi ve Kamu Yönetimi Uzmanı unvanlarını almıştır. Hacettepe Üniversitesinde “Şûrâ-yı Devletten Danıştaya: Yapısal ve Fonksiyonel Dönüşüm” adlı tezle doktora eğitimini tamamlamıştır.

2004 yılından itibaren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Müdür, Enstitü Sekreteri, Personel Şube Müdürü, Strateji Geliştirme Müdürü, Personel Daire Başkanı, Başkanlık Müşaviri görevlerinde bulunmuş olup, 2 Ocak 2012’de Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Bu görevine devam etmektedir. Bu göreve ilaveten 2016 yılı Ağustos ile Ocak 2018 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına vekâleten atanmıştır. 2 Ocak 2019 tarihinden itibaren Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına yeniden vekâleten atanmış olup bu göreve de halen devam etmektedir.

Personel, mali ve ihale mevzuatı ile protokol yönetimi üzerine muhtelif eğitimlere katılmış ve bu konularda eğitim vermiştir. Kanun/KHK ve çeşitli İkincil Mevzuat (Yönetmelik, Yönerge) ile Stratejik Planlama, Performans Programı ve Faaliyet Raporu hazırlık çalışmalarına aktif olarak katılmıştır.

Mevzuat Hazırlama Komisyonu, Yüksek Kurum Disiplin Kurulu ve Kurum İdari Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan Dr. ERASLAN, 2013 yılında 46. Dönem Kamu Diplomasisi Eğitimi Programını bitirmiştir. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, İran ve Japonya gibi ülkelerde çeşitli inceleme ve araştırma programlarına katılmıştır. 2014 yılı Kasım ayında OECD tarafından Paris’te düzenlenen “Innovating The Public Sector: From Ideas to Impact” konulu çalışmaya delegasyon olarak katılmıştır. 2013 yılında Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. İngilizce ve Farsça (orta) bilen Dr. ERASLAN, evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayımlanmış Eserleri

Kitap: Şûrâ-yı Devletten Danıştaya: Yapısal Ve Fonksiyonel Dönüşüm, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara, 2018.

Makaleler: Şûrâ-yı Devlet, Danıştay ve 1921 Anayasası üzerine yazdığı muhtelif makaleler, Danıştay Dergisi, Türk Tarih Kurumu (Belleten) ve diğer akademik dergilerde yayımlanmıştır.