Uluslararası Gagavuz Yeri ve Oğuzlar Bilgi Şöleni Başladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından, Moldova Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nin başkenti Komrat’ta düzenlenen Uluslararası Gagavuz Yeri ve Oğuzlar Bilgi Şöleni, M. V. Marunevic Adına Bilim-Araştırma Merkezi ev sahipliğinde Komrat Devlet Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. 4 Ekim 2017 tarihine kadar sürecek olan etkinlik kapsamında, yaklaşık 20 bilim insanının Gagavuz yerinin kültürü, tarihi, etnografyası ve Oğuzlar tarihi üzerine çalışmalarını paylaşmaları hedefleniyor.

Etkinliğin 2 Ekim günü gerçekleştirilen açılışında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sergey Zahariya, M. V. Marunevic Adına Bilim-Araştırma Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sofya Sulak ve Gagavuzya Egitim Bakanı Sofya Torlak konuşma yaptılar.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu açış konuşmasında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarla Komrat Devlet Üniversitesi ve  M. V. Marunevic Adına Bilim-Araştırma Merkezi arasında yapılacak akademik iş birliklerine hazır olduklarını ve bu çerçevede projeler yapabileceklerini belirtti. Komrat  Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sergey Zahariya ise 1991 senesinde kurulmuş olan üniversite hakkında bilgiler verdikten sonra, Türkiye‘deki akademik kuruluşlarla Komrat Devlet Üniversitesi arasında akademik iş birliğine duyulan ihtiyacı dile getirerek, gerek Gagavuzya‘dan Türkiye‘ye yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gönderilmesinin gerekse Türkiye‘den Gagavuzya‘ya öğrenci gönderilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilere yapacağı katkıyı vurguladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, konuşmasının başında bu bilgi şöleninin gerçekleştirilmesini sağlayan ve iki toplumu bir araya getiren üç temel unsurun, Oğuzlar, Türk dili ve tarihin öneminden söz ettikten sonra öncelikle Oğuz unsurunun üzerinde durmak ve altını çizmek gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Refik Turan,  Oğuzların önemini,”Oğuz olmak, Asya steplerinde doğmak, bozkırın artı elli, eksi elli derece sıcaklığındaki müthiş iklimiyle adeta demirci elinde dövülen demir gibi şekil almak, yoğrulmak demektir. Oğuz olmak, başındaki efsane hükümdar Oğuz Han yönetiminde dünyadaki pek cok insan, devlet nedir bilmezken aile olmak, boy olmak, ulus olmak, devlet olmak demektir. Oğuz olmak, bazen Osmanlı olarak dünyaya kendini tanıtıp eski dünyanın üç kıtasına hükmedip Ottoman Empire diye tarih sayfalarına girmek demektir. Oğuz olmak, Gagavuz adıyla Avrupa‘nın bu noktasında var olmak, Anadolu‘ya kardeş olmak, Türkiye ve Avrupa‘nın dostluk köprüsü olmak demektir.” sözleriyle ifade ettikten sonra  Oğuzun iki fevkalade uzantısı olan Türkiye ve Gagavuzya‘yı ele alan bu toplantının önemli bilimsel neticeler vereceği yönündeki inancını belirterek tüm katılımcılara saygı ve teşekkürlerini iletti.