Türk Tarih Kurumundan 8 Yeni Kitap

Türk ve dünya tarihine ilişkin 8 yeni kitap Nisan ayında Türk Tarih Kurumu Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarihin farklı alanlarından 8 kitabın basımını gerçekleştirerek bu ay başında e-mağazasından satışa sundu.

Ermeni meselesine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Amerikalı tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy’nin son dönem çalışmalarından olan Türkler ve Ermeniler: Osmanlı İmparatorluğu’nda Milliyetçilik ve Çatışma başlıklı kitap Fatma Sarıkaya tarafından Türkçeye çevrilerek Kurumun konuya ilişkin eserleri arasındaki yerini aldı. McCarthy’nin “Soykırım” kavramının esas anlamını irdelediği kitap, Osmanlı’ya karşı savaşan İtilaf Devletleri’nin yürüttüğü Türk karşıtı propagandayı İngiliz belgeleriyle gözler önüne seriyor.

Kurumun okurla buluşturduğu kitaplardan ikisi ise on dokuzuncu yüzyılda doğu sınırımızda meydana gelen gelişmelere odaklanıyor. Dr. Abdolvahid Soofizadeh tarafından yazılan Kaçar Hanedanlığı Döneminde Osmanlı-İran Siyasi İlişkileri adlı kitap Farsça, Türkçe, Osmanlıca, İngilizce ve Rusça kaynaklar ve belgeler ışığında Kaçar-Osmanlı ilişkilerini ele alırken, Dr. Özgür Türker tarafından kaleme alınan Güney Kafkasya’da Rusya-İran Nüfuz Mücadelesi (1779-1813)” başlıklı çalışma, Rusya’nın on sekizinci yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı ve İran’ın bölgesel nüfuzuna rağmen Güney Kafkasya’ya yayılım gösterme çabalarıyla başlayan Rusya-İran mücadelesini savaş ve diplomasi boyutlarıyla ortaya koyuyor.

Kurumun yeni yayınları arasında on dokuzuncu yüzyıla iktisadi gelişmeler açısından yaklaşan bir kitap da bulunuyor. Dr. Mesut Karakulak tarafından yazılan Osmanlı Sularında Rus Vapurları: Buharlı Çağında Rus Vapur ve Ticaret Kumpanyası başlıklı çalışma, I. Dünya Savaşı’na kadar faaliyet gösteren Rus Vapur Kumpanyasının Osmanlı sularındaki faaliyetlerini merkeze alarak Batı kapitalizmi karşısında Rus kapitalizminin gelişim safhalarını inceliyor.

Okurla buluşan kitaplardan ikisi ise farklı coğrafyalardaki Osmanlı idaresini konu ediniyor. Prof. Dr. Yasemin Demircan, Prof. Dr. Levent Kayapınar ve Prof. Dr. Ayşe Kayapınar tarafından hazırlanan Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi Kikladlar adlı eser Ege Denizi’nin hemen merkezinde yer alması nedeniyle stratejik açıdan oldukça önemli bir konumda bulunan Kikladlar’daki Osmanlı idaresini ele alıyor. Kiklad Adalarının idari, demografik, sosyo-kültürel ve iktisadi yapısını değerlendiren eser, adalar topluluğunun XVII. yüzyılın ikinci yarısındaki durumu hakkında genel bir çerçeve çiziyor. Dr. Abdullah Özdağ tarafınan kaleme alınan Osmanlı İdaresinde Trablusgarp Vilayeti başlıklı eser ise 1876-1911 arasındaki dönemde Trablusgarp’ın idari, sosyal ve ekonomik açıdan kapsamlı bir incelemesini sunuyor.

Türkolojinin mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda ilk cildi basılan Avrasya Türkologları Sözlüğü’nün 2. cildi de yeni basılan kitaplar arasında yer alıyor. Kazakistan ve Kırgızistan Türkologlarını içeren çalışmada tarih, dil, edebiyat, arkeoloji ve sosyoloji alanlarında eserler veren 340 bilim insanının hayatına ve çalışmalarına yer veriliyor.

Okurla ilk defa buluşan kitaplar arasında bir de Vakanüvis tarihi bulunuyor. Dr. Nevzat Sağlam tarafından yayına hazırlanan Ahmed Vâsıf Efendi’nin Mehâsinü’l Âsâr ve Haka’ikul-Ahbâr” adlı çalışma, Osmanlı Devleti’nin yaklaşık 50 yıllık tarihini kaleme almış ve devletin önemli kademelerinde bulunmuş olan Vakanüvis Ahmed Vâsıf Efendi’nin kaleme aldığı eserin 1752-1774 yılları arasındaki döneme tekabül eden kısmını ihtiva ediyor.

Yeni yayınlar da dahil olmak üzere Kurumun tüm yayınları e-mağazasından %40 indirimli olarak satın alınabiliyor.