یکصد و نهمین سالگرد پیروزی چاناق قلعه مبارک باد

در صد و نهمین سالگرد پیروزی چاناق قلعه از غازی مصطفی کمال آتاترک و همرزمان وی و تمامی شهیدان و جانبازانی که خاک وطن را با نثار جان خود حفظ کردند در کمال امتنان و و با طلب رحمت یاد می کنیم.