آغاز مهلت ارائه پروژه های علمی-پژوهشی در مارچ 2024

بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک و نهادهای وابسته اعم از مرکز تحقیقات آتاترک، بنیاد زبان ترک، بنیاد تاریخ ترک و مرکز فرهنگی آتاترک در راستای تحقق هدف خود مبنی بر انجام تحقیقات علمی بدیع در حیطه علوم اجتماعی و در زمینه زبان، تاریخ و فرهنگ ترک و همچنین موضوعات مرتبط با آتاترک و اثر وی و همچنین حمایت از اینگونه تحقیقات؛ در چارچوب موضوعات مشخص شده در دستورالعمل تنظیم پروژه تحقیق و ترجمه، سالانه دو بار در ماه های مارچ و سپتامبر مراجعات محققین برای ارائه پروژه و تقاضای حمایت مالی را می­ پذیرد.

ثبت نام و ارائه درخواست برای ارائه پروژه توسط صاحبان پروژه از طریق درگاه اینترنتی پروژه های علمی و پژوهشی واقع در سایت (giris.ayk.gov.tr)​​ در تاریخ های 1 تا 31 مارچ 2024 انجام می شود. بدین وسیله به اطلاع علاقمندان می رساند.