2024 Mart Dönemi Proje Başvuruları Başlıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerine bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak amacıyla Atatürk Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinde belirtilen hususlar çerçevesinde her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez Kurum İçi ve Kurum Dışı Proje başvurusu almaktadır.

Proje başvuruları, Proje Yürütücüleri tarafından Bütünleşik Bilgi Sistemi giris.ayk.gov.tr adresinde yer alan Bilimsel Proje Sistemi üzerinden 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılmaktadır. İlgililere duyurulur.