3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Yerleştirilen Adayların Dikkatine

3713 sayılı Terörle Mücadele  Kanunu Kapsamında Yüksek Kurum Başkanlığına yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 20/12/2023 tarihi mesai bitimine kadar yerleştirildikleri Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde başvurmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılır.

Yerleşen Adaylardan İstenen Belgeler:

a) Islak imzalı Atama Başvuru Formu

b) Yerleştirme Sonuç Belgesi

c) 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun ve son altı ay içerisinde çekilmiş)

ç) Yerleştiği unvan/branşın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezun belgesi. (Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının bizzat elden Kurumumuza getirilmesi halinde, ilgili görevli tarafından belgenin fotokopisi “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanacaktır.)

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi

e) Sağlık durumu beyanı

f) Erkek adaylar için; Askerlik Durumuna dair yazılı belge, (e-devlet üzerinden alınabilir.)

g) Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

ğ) Atandığı kadroya ilişkin tercih kılavuzunda yazılı olan diğer belgeler.

h) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devlet üzerinden alınır.)

e) Etik Sözleşmesi Formu

f) Mal Bildirimi Formu(Form önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)